06 oktober 2017

Defence for Children: 'Kinderpardon als wisselgeld ontoelaatbaar'

Defence for Children: 'Kinderpardon als wisselgeld ontoelaatbaar'
Het nieuwe kabinet is niet voornemens het Kinderpardon aan te passen, zo blijkt uit berichten uit ‘Den Haag’. Onder de huidige regeling wordt 98% van alle aanvragen afgewezen en verkeren honderden kinderen al meer dan 9 jaar in onzekerheid. Voor kinderrechtenorganisatie Defence for Children is het ‘onverteerbaar dat de formerende partijen doen alsof de kinderen niet bestaan’.  

De formerende partijen maken hier een grote fout,” aldus Martine Goeman, jurist bij Defence for Children. “De samenleving pikt het namelijk niet wanneer kinderen waar zij van houden worden uitgezet. Kinderrechten zijn geen ver van mijn bed show wanneer het je eigen buurjongen of het meisje uit de klas betreft.”

Vóór de Tweede Kamerverkiezingen was er een meerderheid om het Kinderpardon aan te passen. Meer dan 300 van de 400 burgemeesters tekenden voor een eerlijker Kinderpardon. De ChristenUnie en D66 hebben zich openlijk uitgesproken voor de rechten van deze kinderen. “Het is bijzonder treurig dat de formerende partijen de kinderen nu als wisselgeld gebruiken.” Volgens Defence for Children is het onbegrijpelijk dat een beschaafd land onschuldige en gewortelde kinderen blijft uitzetten en zich niet houdt aan het VN-Kinderrechtenverdrag. “De kinderen zijn hier en wij zullen hun stem laten horen totdat deze ook doorklinkt in Den Haag.”

Juridisch aanpassen Kinderpardon is makkelijk
In de berichtgeving wordt gesteld dat het juridisch lastig zou zijn om het Kinderpardon aan te passen. Juriste Goeman: “Onzin. Het is helemaal niet lastig of juridisch ingewikkeld om het Kinderpardon aan te passen. Het probleem is het gebrek aan politieke bereidheid om tot een oplossing te komen.”

Strijd gaat door
Van de 2.120 aanvragen die de afgelopen vierenhalf jaar zijn gedaan, zijn er slechts 120 toegewezen. “Het is te treurig voor woorden dat de kinderen nu nog langer in onzekerheid blijven. De afgelopen jaren hebben wij bij veel van deze kinderen een verslechtering van hun psychische gezondheid gezien. Wij maken ons grote zorgen over de klap die dit weer zal zijn voor de kinderen en gezinnen. Wij blijven voor hen strijden totdat hun kinderrechten worden erkend. Maar het is te erg dat het nodig is!


Meer informatie:
De campagne 'Ik blijf hier' op de site van Defence for Children

Lees ook:
30-03-17  Motie kinderpardon genegeerd
09-07-15  Definitieve regeling kinderpardon is een dode letter
15-05-14  Burgemeestersoproep herziening kinderpardon massaal gesteund