07 maart 2016

IND vindt zelfs DNA-onderzoek onvoldoende bewijs voor gezinsband

IND vindt zelfs DNA-onderzoek onvoldoende bewijs voor gezinsband
Dankzij de moderne DNA-techniek kan onomstotelijk de biologische verwantschap tussen mensen worden aangetoond. Uit een curieuze zaak die onlangs bij de Raad van State op tafel kwam bleek dat de IND echter wil vasthouden aan gelegaliseerde geboorteakten als enig doorslaggevend bewijs in gezinsherenigingszaken..

In gezinsherenigingszaken moet in principe door middel van gelegaliseerde documenten worden aangetoond dat de betrokken partijen familie van elkaar zijn. Deze stukken (zoals geboorteakten) moeten gelegaliseerd zijn, om er zeker van te zijn dat volgens de bevolkingsregisters van het land van herkomst er inderdaad een familieband bestaat. Volgens de wet zijn er echter ook mogelijkheden om hiervan af te wijken; ook andere bewijsmiddelen waar een gezinsband uit blijkt kunnen worden ingebracht.

 
De Raad van State oordeelde in een uitspraak van 26 februari 2016 over een zaak waarin de kinderen weliswaar geen gelegaliseerde geboorteakten hebben ingebracht, maar wel een DNA-onderzoek waaruit de familierechtelijke band met hun moeder bleek. De IND was echter van mening “dat geen grond bestaat de hardheidsclausule toe te passen nu de familierechtelijke relatie niet is aangetoond met gelegaliseerde bescheiden, dat de aktes en verklaringen tegenstrijdig zijn, en dat het DNA-onderzoek de relatie onvoldoende aantoont.”
 
Gelukkig oordeelde de Raad van State anders over de bewijskracht van DNA-onderzoek dat aantoont dat betrokkenen inderdaad de biologische kinderen van de betreffende vrouw zijn:
Uit de DNA-test blijkt dat vreemdelingen biologische kinderen van referente zijn, en naar aanleiding van de test heeft stichting Nidos [voogij-instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, red.] laten weten niet langer belast te worden met de voorlopige voogdij en dat referente vanaf de hereniging de verdere verzorging en verantwoordelijkheid over de kinderen op zich zal nemen. De staatssecretaris heeft zich daarom onvoldoende op het standpunt gesteld dat de gezinsband niet is aangetoond. Hoger beroep is gegrond.”
 
Uit deze uitspraak blijkt dus dat niet alleen gelegaliseerde documenten, maar ook DNA- onderzoek kan worden gebruikt om een familieband aan te tonen.

 
Meer informatie:
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 26 februari 2016 met zaaknummer 201504982/1/V3