16 februari 2016

Lijst met 'veilige landen van herkomst' uitgebreid

Lijst met 'veilige landen van herkomst' uitgebreid
De nationale lijst met ‘veilige landen van herkomst’ is met zes landen uitgebreid. Dit is de uitkomst van een eerste herbeoordelingsronde door het ministerie van Veiligheid en Justitie, zoals die door staatssecretaris Dijkhoff is bekendgemaakt..


De nationale lijst met ‘veilige landen van herkomst’ wordt, vooruitlopend op een Europese lijst, nog een keer tegen het licht gehouden. Daarbij wordt ook gekeken hoe andere lidstaten van de EU de veiligheid in landen van herkomst beoordelen. De uitkomsten van de eerste ronde van deze herbeoordeling heeft staatssecretaris Dijkhoff op 9 februari 2016 aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Veilige landen van herkomst zijn landen waar in beginsel geen grote conflicten gaande zijn, waardoor asielaanvragen van vreemdelingen uit deze landen in een versnelde procedure worden behandeld. Asielaanvragen uit deze landen worden aangeduid als ‘evident kansarm’, waardoor de bewijslast om aan te tonen dat vreemdelingen uit deze landen bij terugkeer wel gevaar lopen, zwaarder is geworden. Dat een land in deze lijst als ‘veilig’ aangeduid wordt wil echter niet zeggen dat geen enkele asielaanvraag kans op toewijzing maakt. De lijst zelf maakt een aantal voorbehouden voor categorieën vluchtelingen die ook in deze ‘veilig’ bevonden landen gevaar lopen.

Een gevolg van het toekennen van een etiket ‘afkomstig uit een veilig land’ is dat bij aanvang van de asielprocedure slechts één gehoor met de asielzoeker plaatsvindt in plaats van de gebruikelijke twee. Daarbij wordt de aanvraag versneld in behandeling genomen en sneller afgehandeld. De asielaanvraag kan vervolgens worden afgewezen als zijnde ‘kennelijk ongegrond’. Voor deze zaken staat weliswaar de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank open, maar dit beroep mag in tegenstelling tot andere asielaanvragen niet in Nederland worden afgewacht. Door op deze manier tijd en middelen te besparen komt de zorgvuldigheid van de procedure voor vluchtelingen die wel degelijk goede gronden hebben om het land te verlaten, in het geding.

Landen als Albanië, Kosovo en Servië waren in een eerder stadium al beoordeeld als ‘veilige landen’. De volgende landen zijn nu beoordeeld, zo schrijft de staatssecretaris :

 
Egypte kan niet worden aangemerkt als veilig land van herkomst.
 
Ghana kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst. Bij de toepassing hiervan dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat dit anders kan liggen in individuele gevallen, met name als het gaat om LHBT’s, journalisten en andere personen die slachtoffer kunnen worden van sociale discriminatie.
 
India kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst. Bij de toepassing hiervan dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat dit anders kan liggen in individuele gevallen, met name als het gaat om met name religieuze minderheden, leden van groeperingen die te maken kunnen krijgen met discriminatie en met personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging.
 
Jamaica kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst. Bij de toepassing hiervan dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat dit anders kan liggen in individuele gevallen, met name als het gaat om LHBT’s.
 
Marokko kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering ten aanzien van LHBT’s. Bij de toepassing hiervan dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat dit anders kan liggen in individuele gevallen, met name als het gaat om personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging.
 
Mongolië kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst.
 
Senegal kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering van LHBT’s. Bij de toepassing hiervan dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat dit anders kan liggen in individuele gevallen, met name als het gaat om personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging of discriminatie.

(Vet steeds door redactie toegevoegd)

Alle bovengenoemde landen met uitzondering van Egypte worden dus opgenomen op de nationale lijst van veilige landen van herkomst. De eerstvolgende landen welke zullen worden beoordeeld zijn Algerije, Georgië, Oekraïne, Tunesië en Turkije. Hierna zullen Bangladesh, Brazilië, Colombia, Cuba, Honduras, Jordanië, Kenia, Libanon, Nepal, Togo, Trinidad en Tobago, Tsjaad, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika aan de orde gesteld worden. Meer informatie:
De brief van staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer 'uitbreiding nationale lijst van veilige landen van herkomst' d.d. 9 februari 2016
De bijlage bij deze brief, waarin per land de beoordeling van de veiligheidssituatie wordt toegelicht (11 pag's)
De brief van staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer 'inventarisatie lijsten veilige landen van herkomst in andere lidstaten'  d.d. 4 januari 2016
De brief van staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer 'toepassing van het concept van veilige landen' d.d. 3 november 2015
 
Lees ook: 
01-02-15  Overgrote deel asielzoekers in Nederland afkomstig uit gevaarlijke landen