16 oktober 2015

Nieuw ambtsbericht Irak: situatie onverminderd slecht

Nieuw ambtsbericht Irak: situatie onverminderd slecht
. Uit een nieuw ambtsbericht over Irak blijkt dat de veiligheidssituatie onverminderd slecht is gebleven of zelfs is verslechterd. Het besluit- en vertrekmoratorium is inmiddels afgelopen.

Op 13 oktober 2015 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw ambtsbericht voor Irak uitgegeven. Dit ambtsbericht is vooral van belang voor de inschatting van de veiligheidssituatie in de gebieden in Irak waar tegen IS wordt gevochten, en voor welke gebieden eerder een besluit- en vertrekmoratorium is afgegeven. Voor vluchtelingen uit deze regio werden geen inhoudelijke beslissingen genomen en deze werden niet teruggestuurd naar hun land van herkomst zolang de situatie ter plaatse onduidelijk was.

 
Uit dit nieuwe ambtsbericht blijkt dat de situatie in de provincies Bagdad, Anbar, Ninewa, Salaheddin, Ta’mim, Diyala en Babil ofwel onverminderd slecht is gebleven of zelfs verder is verslechterd. Omdat het besluit- en vertrekmoratorium dat op 16 april 2015 met een half jaar was verlengd op 16 oktober 2015 is afgelopen zal de staatssecretaris op korte termijn een inhoudelijk standpunt in moeten nemen over de aangehouden asielverzoeken van Irakezen die afkomstig zijn uit deze gebieden.
 
 
Meer informatie:
Het ambtsbericht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 13 oktober 2015  (download pdf-bestand 63 pagina’s)
 
Lees ook: 
28-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Irak verlengd
15-10-14  Weer besluit- en vertrekmoratorium Irak ingesteld
25-07-13  Veiligheidssituatie Irak substantieel verslechterd