08 juni 2015

Richtlijnen 'taskforces' voor verkrijgen reispapieren

"Hou een overzicht bij van afscheidscadeaus...". Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) heeft INLIA informatie gevraagd aan de DT&V over de samenwerking met buitenlandse delegaties voor het verkrijgen van reisdocumenten. Aanleiding was de ophef die enige tijd geleden ontstond 1) over overheidsdelegaties uit Guinee, de wijze waarop zij in Nederland ‘gefêteerd’ werden en de rechtsgeldigheid van de reisdocumenten die zij verstrekten aan door Nederland afgewezen asielzoekers. 


Op 6 mei 2015 heeft de Dienst Terugkeer & Vertrek het verzoek beantwoord met het verstrekken van een ‘Activiteitenbeschrijving en Checklist Taskforce Afdeling LP’, waarin een aantal opmerkelijke zaken staan beschreven. We citeren enkele interessante items van deze lijst: 

 
7. Informeer per mail de kasbeheerder voor de aanvang van de taskforce over de geldbehoefte gedurende de taskforce, zodat de kas tijdig kan worden verhoogd. Het betreft hier onder meer de daggeldvergoedingen 2) aan de delegatieleden, kosten van het sociaal programma en de geschatte kosten voor af te geven LP’s.
 
15. Nagaan welk aanvullend programma de delegatie wil hebben (bv. bezoeken bezienswaardigheden, detentielocaties, voorlichting door BuiZa of IND).
 
18. Stel het activiteitenprogramma op (zowel de presentaties als het sociaal programma) (…)
 
32. Vliegtickets (Economy class). De vluchten worden Economy class geboekt, tenzij anders is afgesproken
 
36. Reserveer een Viproom op Schiphol. (…) Een Viproom kan worden gereserveerd indien een hoge ambtenaar (vanaf niveau directeur) deel uitmaakt van de delegatie.
 
39. Reserveer hotelovernachtingen. Vraag om een bevestiging.
 
40. Bevestig de afspraak met het hotel dat de DT&V alleen de overnachting en het ontbijt betaalt.
 
93. Opmaken informatieblad dat bij het welkom heten van de delegatieleden wordt overhandigd, waarin is aangegeven dat de DT&V alleen de overnachtingen en het ontbijt betaalt alsmede (…)
 
98. Regel cadeaus voor de delegatieleden als dank bij afscheid. Overleg met (…) om dubbele cadeaus te voorkomen en bekijk wat er tijdens een vorige taskforce als cadeaus zijn gegeven. 
 
110. Uitreiking van afscheidscadeaus aan de delegatieleden.
 
111. Hou een overzicht bij van de afscheidscadeaus die aan de delegatieleden zijn uitgereikt.
 
112. Achterhaal bij de delegatieleden of zij overbagage hebben.
 
113. Indien van toepassing bagageticket voor delegatieleden regelen.
 
Uit bovenstaande actiepunten wordt dus duidelijk dat de delegatieleden tijdens hun verblijf  een daggeldvergoeding ontvangen, in staat worden gesteld naar wens een toeristisch programma te volgen, afscheidscadeaus krijgen uitgereikt etc. En als de bagage voor de terugvlucht als gevolg van de ontvangen cadeaus en/of eigen aankopen het toegestane gewicht overschrijdt, neemt de DT&V de extra kosten voor zijn rekening.... Alleen de extra consumpties die ze eventueel in hun hotel(kamer) gebruiken moeten de delegatieleden echt zelf betalen (actiepunt 40 en 93).
 
De DT&V heeft niet alle opgevraagde informatie verstrekt, volgens de DT&V omdat dit de internationale betrekkingen zou schaden en anderzijds omdat er persoonlijke informatie van de betrokken ambtenaren in zou staan vermeld. Het argument dat de internationale diplomatieke relaties beschadigd zouden kunnen worden, klinkt zwaarwegend maar het is objectief gezien heel lastig om na te gaan of deze relaties ook daadwerkelijk schade oplopen. Ook het argument dat persoonlijke informatie van ambtenaren in het stuk is opgenomen is volgens ons weinig steekhoudend. Ook in de wél verstrekte documenten was dergelijke informatie verwerkt. In dit document zijn de gegevens van de ambtenaren echter geanonimiseerd, zodat de inhoud ook zonder persoonlijke gegevens alsnog openbaar gemaakt kon worden. 
 
 
Noot 1:
Over de kwestie van overheidsdelegaties uit Guinee zijn meerdere malen schriftelijke en mondelinge Kamervragen gesteld (o.a. mondeling vragenuur van 10 okt 2012, Kamervragen beantwoord door Staatssecretaris Teeven op 12 mei 2014);  de televisie-uitzendingen van Nieuwsuur op 16 mei 2013 en van Zembla op 1 mei 2014 besteedden er aandacht aan.
 
Noot 2:
Uit de beantwoording van Kamervragen door de toenmalige minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers op 29 oktober 2012 bleek dat destijds een daggeldvergoeding van € 150 voor de delegatieleider en € 100 voor de overige delegatieleden gebruikelijk was. 
Overigens is het voorgekomen dat aan asielzoekers die met door een Guinese delegatie in Nederland verstrekte reisdocumenten naar Guinee waren uitgezet, daar door de lokale autoriteiten de toegang werd geweigerd omdat  hun documenten niet rechtsgeldig zouden zijn, waarop zij naar Nederland moesten worden teruggevlogen.
 
Meer informatie:
De brief van de DT&V van 6 mei 2015 in antwoord op het WOB-verzoek van INLIA, met in de bijlage de Activiteitenbeschrijving en Checklist Taskforce Afdeling LP (download pdf-bestand, 10 pagina's)
 
Lees ook: 
10-10-14  Raad van State doet tegenstrijdige uitspraken over bewijswaarde paspoort
30-06-14  Nederland pleegt inbreuk op soevereiniteit landen van herkomst
15-07-13  IND betwist documenten Somalische ambassade in Brussel