09 juni 2015

Oproep Europese kerken: herdenk omgekomen vluchtelingen

Oproep Europese kerken: herdenk omgekomen vluchtelingen
De Conference of European Churches (CEC) en de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) hebben alle aangesloten kerken weer opgeroepen om op zondag 21 juni, de dag na Wereldvluchtelingendag, alle vluchtelingen te herdenken die hun leven verloren tijdens hun tocht naar veiligheid en een waardig leven.


De general secretary van de CEC, ds Guy Liagre en de general secretary van de CCME, mw Doris Peschke, verwijzen in een gezamenlijke brief aan de lidkerken, raden van kerken en partnerorganisaties naar de tragedies voor de Libische kust in april en op andere plaatsen aan de grenzen van Zuid-Europa, zoals Rhodos, de Spaanse enclave Ceuta, Malta en het Italiaanse eiland Lampedusa. Als gevolg van de strenge controles aan de buitengrenzen van de EU worden vluchtelingen en migranten gedwongen om extreem grote risico’s te nemen, en door het stopzetten van de Italiaanse operatie ‘Mare Nostrum’ zijn alleen al in de eerste vier maanden van 2015 meer dan 1.500 mensen verdronken in de Middellandse Zee. In Griekenland, waar steeds meer vluchtelingen aankomen, vooral uit Syrië, voldoet het asiel- en opvangsysteem nog steeds niet aan de eisen.  Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN heeft al bijna 4 miljoen vluchtelingen uit Syrië geregistreerd, waarvan de meeste in de buurlanden Jordanië, Libanon en Turkije verblijven. Tussen 2000 en 2014 zijn meer dan 22.400 mensen geregistreerd als omgekomen op hun vlucht naar Europa door verdrinking of verstikking in vrachtwagens, schepen en containers.

Kerken in Europa pleiten daarom voor veilige en legale routes voor vluchtelingen vanuit conflictgebieden zoals Syrië en Eritrea om Europa binnen te komen; daarvoor is de CCME het project “Safe Passage” gestart, waarover op 18 juni a.s. door Kerk in Actie in Utrecht een conferentie wordt gehouden, waarbij ook mw Doris Peschke zal spreken.

Voor gebruik in herdenkings- en gebedsdiensten zoals op 21 juni a.s. heeft de CCME eerder al Engels- en Duitstalig liturgisch materiaal beschikbaar gesteld, dat ook via onze website is te downloaden.
 

Meer informatie:
De Engelstalige brief van CEC/CCME d.d. 20 mei 2015
Het Engelstalig liturgisch materiaal
Het Duitstalig liturgisch materiaal
De conferentie 'Veilig naar Europa' op 18 juni a.s.
De stichtingen Gave en Tot Heil des Volks organiseren op zaterdagavond 20 juni in Harderwijk een 'Vreemdelingendienst' onder de titel 'Buiten de boot'.
 
Lees ook: 
16-06-14  Herdenk de onderweg omgekomen vluchtelingen
13-06-13  Europese kerken roepen op tot herdenking omgekomen vluchtelingen