16 februari 2015

Schipholwakes in de tijd voor Pasen: 'Klaagzang en klacht over u'

Schipholwakes in de tijd voor Pasen: 'Klaagzang en klacht over u'
'Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt'. Onder dit motto begint op Aswoensdag, 18 februari a.s, de serie wakes die elk jaar in de tijd voor Pasen wordt gehouden bij het Justitieel Complex Schiphol. De organisatoren willen hiermee solidariteit betuigen met de vreemdelingen die in dit complex worden vastgehouden, enkel omdat ze niet over voldoende papieren beschikken..  

Binnen de metershoge muren van het in 2012 geopende complex kunnen 800 mensen worden opgesloten die niet in Nederland mogen (ver)blijven. Met de wakes in de tijd voor Pasen willen de organisatoren duidelijk maken dat zij grote vragen hebben bij het gevangen zetten van mensen die niets misdaan hebben.

Elke wake wordt verzorgd door één of meer geloofsgemeenschappen, die ieder vanuit hun eigen traditie en gedachtegoed kleur en invulling geven aan de bijeenkomsten.


Het motto van de wakes is dit jaar ontleend aan het 'Lied van Amos' door Huub Oosterhuis, geïnspireerd door het bijbelboek Amos, hoofdstuk 5, de verzen 21-24: "Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt."


Meer informatie:
Gedetailleerdere informatie over de afzonderlijke wakes is te vinden in onze Agenda-rubriek en op de website 'Schipholwakes.nl'

Lees ook:
24-02-14  Schipholwakes: 'Er bestaat voor de Eeuwige geen onderscheid' 
11-02-13  'Verbreek de ketenen' - Schipholwakes in de tijd voor Pasen