05 februari 2015

Raad van State: uitzetten naar Somalië weer mogelijk

Raad van State: uitzetten naar Somalië weer mogelijk
Vreemdelingenbewaring mag voortduren vanwege 'zicht op uitzetting binnen redelijke termijn'. Volgens de Raad van State is er weer zicht op uitzetting naar Somalië, omdat op grond van mondelinge afspraken met de Somalische autoriteiten in november en december 2014 drie maal Somaliërs zijn uitgezet. De Raad van State vernietigde daarom op 3 februari 2015 de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 19 november 2014. Toch zijn twee andere uitzettingen in december niet doorgegaan, zo bleek tijdens een eerdere zitting van de Rechtbank Roermond.

De Raad van State behandelde het hoger beroep van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, die op 19 november de vreemdelingenbewaring van een afgewezen Somalische asielzoeker had opgeheven. Tijdens de zitting van de Raad van State werd namens de staatssecretaris betoogd dat de Somalische autoriteiten in oktober mondeling aan Nederland hun medewerking aan uitzettingen hebben toegezegd, gedurende de onderhandelingen over een nieuw ‘Memorandum of Understanding’ tussen de Somalische en Nederlandse autoriteiten. Op grond van die afspraken hebben op 23 en 30 november en 7 december gedwongen uitzettingen plaatsgevonden.

Echter, tijdens de zitting van de Rechtbank Roermond, die zich op 30 december 2014 boog over een Somalische bewaringszaak, bleek dat “de gedwongen uitzettingen van 14 december en 23 december daarentegen zijn misgelopen omdat de ontvangende Somalische autoriteiten de uit Nederland afkomstige vreemdelingen niet toelieten. Verweerder [dat is: de staatssecretaris] heeft hierin aanleiding gezien om voorlopig de gedwongen uitzettingen op te schorten” (overweging 7 uit de uitspraak van de RB Roermond).

De Raad van State en de Rechtbank Roermond komen beide tot het oordeel dat vreemdelingenbewaring mag worden opgelegd omdat er “zicht op uitzetting binnen redelijke termijn” bestaat. Dit oordeel is gebaseerd op “de tot recent in de praktijk door de Somalische autoriteiten getoonde bereidheid om gedwongen verwijdering te accepteren” (overweging 8 uit de uitspraak van de RB Roermond).

Inmiddels heeft op 18 december 2014 het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw ambtsbericht over Somalië uitgebracht, waarin expliciet wordt ingegaan op het risico dat terugkerende Somaliërs lopen, dat ze door hun verblijf in een westers land door Al-Shabaab als verrader of spion beschouwd worden. Deze ten opzichte van eerdere ambtsberichten verder aangescherpte informatie zou voor Somaliërs in detentie of in asielprocedures aanleiding kunnen vormen een nieuwe asielaanvraag in te dienen.

 
 
Meer informatie:
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 3 februari 2015 (zaaknummer 201409344/1/V3)
De uitspraak van de Rechtbank Roermond d.d. 31 december 2014 (zaaknummer AWB 14/28339)
 
Lees ook: 
23-01-15  Rechtbank Rotterdam: terugkerende Somaliër loopt gevaar
23-12-14  Nieuw ambtsbericht Somalië uitgebracht
01-12-14  DT&V hervat uitzettingen naar Somalië
30-10-14  Rechtbank Amsterdam: geen zicht op spoedige uitzetting naar Somalië
28-10-14  Rechtbank Groningen: toch zicht op uitzetting naar Somalië
 
Dit bericht maakt deel uit van Dossier Somalië