01 december 2014

DT&V hervat uitzettingen naar Somalië

Zoals staatssecretaris Teeven al eerder aan heeft gekondigd is hij nu daadwerkelijk opnieuw overgegaan tot het uitzetten van Somaliërs. Dit terwijl zowel Amnesty International als Human Rights Watch de staatssecretaris hebben opgeroepen niet uit te zetten naar Somalië, vanwege de nog immer onveilige situatie.

Op dit moment is duidelijk dat er twee Somaliërs daadwerkelijk zijn uitgezet, de eerste op 23 november en de tweede op 30 november jl.. In het geval van de tweede uitgezette Somaliër is nog wel een ‘interim measure’ bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aangevraagd, maar deze was kennelijk te laat ingediend.

Een derde geplande uitzetting is uitgesteld naar 14 december a.s.; ook in deze zaak is een ‘interim measure’ aangevraagd maar deze is zonder nadere motivering door het EHRM afgewezen. Niet bekend is of de betreffende Somaliërs uit Mogadishu afkomstig zijn en of zij een beroep kunnen doen op de bescherming van de clan waaruit zij afkomstig zijn. Wel is duidelijk dat betrokkenen niet tot een minderheidsclan behoren. Mogelijk is dit een reden geweest voor het EHRM om in deze gevallen geen ‘interim measure’ te treffen. Ten aanzien van Somaliërs die tot een minderheidsclan behoren, zou het EHRM wel eens anders kunnen oordelen.

Aanvulling: op woensdag 3 december werd in de media bericht over een bomaanslag van Al-Shabaab op een VN-convooi in de buurt van de luchthaven van Mogadishu, waarbij minstens 4 mensen om het leven kwamen.


Lees ook:
20-11-14  Hoofd Grensbewaking Somalië komt bij aanslag om het leven
30-10-14  Rechtbank Amsterdam: geen zicht op spoedige uitzetting naar Somalië
03-10-14  Staatssecretaris laat Somaliër uit AZC Utrecht op straat zetten

Dit bericht maakt deel uit van het Dossier Somalië