26 september 2014

Vijftig 'buiten beeld' gezinnen krijgen alsnog kinderpardon

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september 2014 aan de Kamer geschreven dat hij aan vijftig gezinnen, van wie de aanvraag voor het kinderpardon aanvankelijk was afgewezen, toch een verblijfsvergunning heeft verleend. Het gaat om totaal 158 personen (kinderen, ouders en andere gezinsleden) die te lang ‘buiten beeld’ van de overheid zouden zijn geweest..

Bij 27 gezinnen maakt de staatssecretaris gebruik van zijn zgn. ‘discretionaire bevoegdheid’ en bij de overige 23 gezinnen is sprake van andere gronden zoals ‘nieuwe feiten en omstandigheden’. Dit aantal is nog maar de helft van de 100 gezinnen waarover voor de zomer door PvdA-leider Diederik Samsom werd gesuggereerd dat ze alsnog onder het kinderpardon zouden vallen. De staatssecretaris schrijft in zijn brief over 92 gezinnen, die afgewezen waren op grond van het ‘buiten beeld’ criterium.

Voor nog eens ongeveer 25 gezinnen zou een verwachte uitspraak van de Raad van State alsnog een kinderpardon-status kunnen opleveren. De Rechtbank Arnhem vernietigde op 1 juli jl. namelijk een afwijzende beschikking van staatssecretaris Teeven op een kinderpardon-aanvraag, omdat de IND naar het oordeel van de rechtbank het toezichtcriterium onjuist toepast. Op 23 september jl. diende voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep dat de staatssecretaris tegen de uitspraak van de Rechtbank Arnhem had aangespannen. De ervaring leert dat de Raad van State in hoger-beroepszaken de minister of staatssecretaris heel vaak in het gelijk stelt, dus het is nog maar zeer de vraag of deze 25 gezinnen daadwerkelijk een status zullen krijgen.

Kinderombudsman Marc Dullaert sprak in een reactie op de brief van de staatssecretaris van een “hoopgevende nieuwe stap” maar noemt het “zorgelijk dat er nog steeds kinderen en hun gezinnen buiten het kinderpardon blijven vallen, terwijl zij wel al jaren in Nederland verblijven.” De Kinderombudsman kondigt aan de staatssecretaris om verduidelijking te zullen vragen waarom het ene kind wel en het andere kind niet “schrijnend” genoeg is om in aanmerking te komen voor het kinderpardon.

Voor de zomer hadden 312 burgemeesters (dat is 78% van alle 400!) de oproep van burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik gesteund, om de afgewezen aanvragen te heroverwegen van kinderen die al die tijd gewoon in beeld waren bij de gemeente. De staatssecretaris vroeg daarop aan de burgemeesters om voor 20 juni nieuwe informatie over afgewezen kinderen in hun gemeente bij hem aan te leveren. Tientallen brieven van burgemeesters zijn echter nog steeds niet beantwoord en er zijn nog honderden andere kinderen, die even geworteld zijn maar nog steeds geen vergunning op grond van het kinderpardon hebben. Het ‘hoofdstuk Kinderpardon’ is met deze brief van de staatssecretaris dan ook nog lang niet gesloten; voor velen duurt de onzekerheid voort.


Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer d.d. 24 sept 2014 (2 pag’s)
De reactie van de Kinderombudsman: “Nieuwe stap staatssecretaris is hoopgevend
De reactie van Defence for Children: “Eerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

Lees ook:
17-09-14  Rechtbanken gaan verschillend om met zaken kinderpardon
09-09-14  Procedure bij Europees Hof betekent soms ‘in beeld bij rijksoverheid’
02-07-14  Rechtbank Arnhem vernietigt afwijzend besluit Kinderpardon
25-06-14  Petitie Eerlijk Kinderpardon aan Kamer aangeboden