22 december 2009

Onderzoeker: pardonregeling succes

Onderzoeker: pardonregeling succes
De wetenschapper mr dr Carolus Grütters, verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de ‘Pardonregeling’. Hij heeft vastgesteld dat deze regeling een groot succes is geweest. Het doel: plm. 30.000 dossiers van ‘oudewetters’ wegwerken en zo een einde maken aan de jarenlange onzekerheid van betrokkenen is bereikt, dankzij een grondige voorbereiding en goed overleg met alle betrokkenen zoals gemeentebesturen en vluchtelingenorganisaties (m.n. VluchtelingenWerk en INLIA).

Om te voorkomen dat over een aantal jaren opnieuw een grootschalige regularisatie in de vorm van een pardonregeling nodig blijkt beveelt Grütters herinvoering aan van het ‘driejarenbeleid’ als stok achter de deur voor de overheid om geen nieuwe achterstanden meer te laten ontstaan.

 

“De Praktijk van de Pardonregeling, De uitvoering op gemeentelijk niveau van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet” is verschenen in de serie Monografieën Vreemdeling en Recht bij Sdu Uitgevers, Den Haag (2009, ISBN 978 90 12 38045 4).

Een summier verslag van de inhoud is te lezen op: http://www.ru.nl/law/cmr/news/news/nieuw_boek_door/

Ten slotte willen we u de volgende passage uit het boek niet onthouden:

 De praktische invulling van de Pardonregeling

 De paragraaf over de Pardonregeling in het regeerakkoord was het resultaat van politiek overleg tussen de beoogde coalitiepartners. De Pardonregeling maakte deel uit van een grotere deal. In ruil voor een Pardonregeling (waar het CDA eigenlijk niets voor voelde) diende de PvdA in te stemmen met een beëindiging van de gemeentelijke noodopvang en bovendien af te zien van een parlementaire enquête naar de besluitvorming omtrent de deelname van Nederland aan de oorlog in Irak.

De besluitvorming met betrekking tot de Pardonregeling was echter voor een belangrijk deel gebaseerd op voorstellen die door anderen waren geformuleerd, waarbij in het bijzonder LOGO, INLIA, VluchtelingenWerk Nederland en de G4 [de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, red.] een rol speelden. Toen het na de stemming over de motie Bos duidelijk werd dat er een reële kans was dat er een Pardonregeling zou komen, had het LOGO al een nota klaarliggen voor alle Tweede Kamerleden. Daarin werd niet alleen gepleit voor een Pardonregeling, maar tevens werden de contouren geschetst van een (wel) sluitend asielbeleid.


Alle documentatie over de pardonregeling, die stond op de nu niet meer bestaande website pardonnu.nl is nu toegankelijk via de site van het Centrum voor Migratierecht: http://cmr.jur.ru.nl/cmr/pardon.