23 juni 2014

'Een gevaarlijk gebrek aan vrede in de wereld'

'Een gevaarlijk gebrek aan vrede in de wereld'
In 2013 waren 51,2 miljoen mensen op de vlucht, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog, zo heeft het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) bekendgemaakt ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag..

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres spreekt van “een gevaarlijk gebrek aan vrede in de wereld. (…) Dit alles toont aan wat de enorme prijs is van het niet beëindigen van oorlogen, van het falen in het vinden van oplossingen of voorkomen van conflicten. (…) Hulpverleners kunnen het leed verzachten, maar politieke oplossingen zijn van cruciaal belang. Zonder dergelijke oplossingen zal het alarmerend aantal conflicten dat we tegenwoordig zien blijven voortduren en daarmee ook het enorme lijden waarvan de cijfers getuigen.”

Aantallen vluchtelingen en ontheemden
Dat het aantal vluchtelingen maar blijft groeien (tussen eind 2012 en eind 2013 kwamen er 6 miljoen vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden bij) is vooral te wijten aan de voortdurende burgeroorlog in Syrië, waar 2,5 miljoen mensen uit wegvluchtten naar een ander land en 6,5 miljoen Syriërs in eigen land ontheemd raakten. Inmiddels zijn er meer dan 1 miljoen Syriërs gevlucht naar Libanon, wat gelijk staat aan een kwart van de Libanese bevolking.
Ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan raakten grote groepen op drift. De meeste vluchtelingen zijn afkomstig uit Afghanistan (3,5 miljoen), gevolgd door Syrië en Somalië. Pakistan is het land dat de meeste vluchtelingen herbergt (1,6 miljoen, voornamelijk Afghanen).

Asielzoekers
Uit het Global Trends Report van het UNHCR blijkt dat vorig jaar wereldwijd 1,1 miljoen asielaanvragen werden ingediend, waarvan de meeste in Duitsland (127.000). Binnen de EU komt Frankrijk op de tweede plaats, gevolgd door Zweden en Groot-Brittannië.
Meer dan 25.000 verzoeken waren van kinderen die hun ouders tijdens de reis uit het oog hadden verloren of niet met hun ouders samenreisden. De meeste asielverzoeken waren afkomstig van inwoners van Syrië, Congo en Myanmar.

Terugkeer en hervestiging
Het UNHCR zet zich ook in voor vrijwillige terugkeer en hervestiging van vluchtelingen en ontheemden. In 2013 keerden ruim 400.000 vluchtelingen terug en werden bijna 100.000 hervestigd in 21 verschillende landen.

Asielverzoeken in Nederland
In Nederland werden in 2013 14.400 asielaanvragen ingediend, waarvan de meeste afkomstig van vluchtelingen uit Somalië (21%) en Syrië (19%), zo blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen 2013 van de IND. De eerste maanden van 2014 gaven een kortdurende stijging te zien van het aantal asielzoekers uit Eritrea. Dat was aanleiding voor staatssecretaris Teeven om de alarmbel te luiden en het mobiel vreemdelingentoezicht aan de Nederlandse grenzen te intensiveren. Minister-president Rutte noemde de toegenomen instroom uit Eritrea zelfs ‘maatschappelijk ontwrichtend’.

Mondiale verantwoordelijkheid
Het aantal asielaanvragen in Nederland in 2013 was 1,3% van het aantal aanvragen wereldwijd, terwijl Nederland zo rond de 10e plaats staat op de lijst van de rijkste landen ter wereld.
Volgens de directeur van INLIA, John van Tilborg, wijst de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen terecht op onze wereldwijde verantwoordelijkheid: ”wie alleen kijkt naar het eigen (nationalistische) belang is uiteindelijk als een hond die zich naïef en tot zijn eigen verrassing hard in zijn eigen staart bijt”.
In het Charter van Groningen, het manifest uit 1987 dat de grondslag vormt voor het verbond van geloofsgemeenschappen en de Stichting INLIA, staat het zo geformuleerd:
"Wij verbinden ons er aan mee te werken, dat onze landen in de internationale lastenverdeling [beter gezegd: internationale, gemeenschappelijk gedeelde verantwoordelijkheid] participeren op een wijze die overeenkomt met de plaats die Europa in het geheel van de wereld inneemt en (in de geschiedenis) heeft ingenomen."


Meer informatie:
Het persbericht van het UNHCR (link naar de Nederlandstalige website)

Lees ook:
21-06-11  Wereldvluchtelingendag: zorgen over beleid
22-06-10  Kerkleiders spreken zich uit t.g.v. Wereldvluchtelingendag