27 juni 2014

Remonstranten spreken zich uit

Remonstranten spreken zich uit
Het netwerk van Chartergemeenschappen is onlangs weer uitgebreid door de toetreding van een nieuwe geloofsgemeenschap: de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden tekende op Palmzondag officieel het Charter van Groningen. Op landelijk niveau deden de Remonstranten een oproep voor hulp aan ongedocumenteerden.


Na de dienst op Palmzondag 13 april 2014 in de Waalse Kerk in Leeuwarden werd het Charter van Groningen ondertekend door mw Anna Christien Piebenga (midden) en mw Annemarie de Vries-Hamelberg (rechts), resp. voorzitter en secretaris van de kerkeraad van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden. De dienst werd namens INLIA bijgewoond door bestuursvoorzitter Jan Eggink (niet op de foto) en directeur John van Tilborg (links).Oproep van de Algemene Vergadering
Het  thema (hulp aan) vreemdelingen en ongedocumenteerde migranten staat de laatste tijd ook op landelijk niveau bij de Remonstranten op de agenda. Op 22 november 2013 was er een bijeenkomst over ongedocumenteerden in de Pauluskerk in Rotterdam, georganiseerd door de Remonstrantse Instelling Geloof en Samenleving, waarbij het woord werd gevoerd door ds Dick Couvée, diaconaal predikant van de Pauluskerk, en door INLIA-directeur John van Tilborg.

De Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap deed op 14 juni 2014 een “oproep aan de leden en gemeenten met bestaande organisaties en instellingen initiatieven te ontwikkelen voor hulp aan ongedocumenteerden, en bestaande initiatieven met woord en daad te steunen dan wel zelfstandig deze ongedocumenteerden doelgericht te helpen.”

De regering en politieke partijen worden opgeroepen om “zich in te zetten voor menswaardige behandeling van ongedocumenteerden”, waarbij specifiek wordt ingegaan op het recht op bed, bad en brood, adequate medische verzorging, toegang tot opleiding en vrijwilligerswerk en op medemenselijkheid als uitgangspunt bij uitzettingen. 


Meer informatie:
De volledige tekst van de oproep van de Remonstranten, d.d. 14 juni 2014 (link naar website remonstranten.org)

Lees ook:
27-02-14  'Humane behandeling vluchtelingen nog niet gewaarborgd'