15 mei 2014

Burgemeestersoproep herziening kinderpardon massaal gesteund

Burgemeestersoproep herziening kinderpardon massaal gesteund
Driekwart van alle burgemeesters tekende al. De oproep van burgemeester Ostendorp van de Gemeente Bunnik is op dit moment (15 mei) al door 294 burgemeesters ondertekend; dat is 73% van alle 403 gemeenten in ons land. In de provincies Utrecht en Groningen steunen alle burgemeesters de oproep van hun collega Ostendorp, waarin er bij staatssecretaris Teeven op wordt aangedrongen de afgewezen aanvragen voor het kinderpardon te heroverwegen..

Hoewel de brief aan de staatssecretaris formeel nog niet is verzonden, om zoveel mogelijk burgemeesters de gelegenheid te geven de oproep mede te ondertekenen (er melden zich nog dagelijks nieuwe burgemeesters), heeft staatssecretaris Teeven al gereageerd door een kort briefje aan alle burgemeesters te sturen. Daarin vraagt hij om “informatie, waaruit blijkt dat er in uw gemeente kinderen zijn waarvan u meent dat ze onder de regeling langdurig verblijvende kinderen zouden moeten vallen” voor 20 juni bij hem aan te leveren.

Daarmee gaat de staatssecretaris echter voorbij aan de essentie van de oproep, aldus burgemeester Ostendorp. Die essentie is gelegen in het onterechte en willekeurige onderscheid tussen toezicht door de Rijksoverheid en in beeld zijn bij de gemeente, niet in het beoordelen van nieuwe feiten.

Burgemeester Ostendorp heeft aan de staatssecretaris geantwoorddat het overgrote deel van de burgemeesters de brief heeft getekend uit solidariteit en niet omdat zij toevallig zelf een kind kennen dat een afwijzende beslissing (op bezwaar) heeft gehad na de aanvraag voor het kinderpardon”. (…) De burgemeesters vragen om een herbeoordeling van de wortelingsaspecten, waarin geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen toezicht van de Rijksoverheid en het in beeld zijn bij de gemeenten.” Burgemeester Ostendorp hoopt spoedig met de staatssecretaris te kunnen overleggen om te komen tot een oplossing, die de “maatschappelijke onrust” over deze kinderen wegneemt, “recht doet aan de doelstelling” van de kinderpardon-regeling en die de burgemeesters kunnen “uitleggen aan onze inwoners”.

Op dit moment hebben o.a. 99 CDA burgemeesters (76% van alle CDA burgemeesters in ons land), 82 PvdA burgemeesters (84%), 66 VVD burgemeesters (59%), 19 D66 burgemeesters (86%), 11 ChristenUnie burgemeesters (92%) en 8 GroenLinks burgemeesters (100%) getekend. Ook de burgemeesters van de vier grote steden steunen de oproep; Van der Laan (Amsterdam, PvdA), Aboutaleb (Rotterdam, PvdA), en Van Zanen (Utrecht, VVD) hebben de oproep getekend; de burgemeester van Den Haag, Van Aartsen (VVD) heeft niet getekend maar wel laten weten dat hij het met de inhoud geheel eens is.

Uit een representatieve steekproef onder ongeveer 1.450 raadsleden bleek onlangs dat ook 80% van alle gemeenteraadsleden in ons land de burgemeestersoproep tot herziening van het kinderpardon steunt.
De petitie op de site www.eerlijkkinderpardon.nu is inmiddels al door ruim 26.500 mensen getekend.


Meer informatie:
De brief van staatssecretaris Teeven d.d. 12 mei 2014
Het antwoord van burgemeester Ostendorp d.d. 13 mei 2014
Het overzicht van burgemeesters die de oproep hebben getekend op de site van de LOGO-gemeenten.

Lees ook:
02-05-14  600 Kinderen wachten op Eerlijk Kinderpardon
14-04-14  Kinderombudsman: honderden onterecht uitgesloten van kinderpardon