29 april 2014

Bijna 2.500 asielzoekers 'mob' in 8 maanden tijd

Bijna 2.500 asielzoekers 'mob' in 8 maanden tijd
In een periode van acht maanden (juli 2013 tot en met februari 2014) zijn 2.480 asielzoekers ‘met onbekende bestemming’ verdwenen uit opvangvoorzieningen van het COA. Vooralsnog lijkt de uitspraak (‘decision on immediate measures’) van het Europees Comité voor Sociale Rechten geen daling te hebben veroorzaakt in de aantallen asielzoekers die door het COA worden ontruimd..

Om een beeld te krijgen van eventuele effecten van de recente uitspraak van de Europese Commissie voor Sociale Rechten (ECSR) heeft Stichting INLIA een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) ingediend bij het COA. In deze uitspraak van de ECSR wordt de Nederlandse overheid opgeroepen uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen te voorzien van basisbehoeften: onderdak, kleding en voeding.

De overheid heeft de uitspraak van het ECSR officieel naast zich neergelegd omdat ze zich op het standpunt stelt dat deze uitspraak (vooralsnog) niet juridisch bindend is. De vraag rees of er wellicht sinds de uitspraak van het ECSR toch een beleid werd gevoerd om minder te ontruimen. Om de mogelijke effecten van deze uitspraak te kunnen zien heeft INLIA de cijfers van het aantal asielzoekers dat volgens de statistieken 'met onbekende bestemming' verdwijnt in de periode van juli 2013 tot en met februari 2014 opgevraagd bij het COA.

Doel van dit verzoek was het achterhalen van de precieze aantallen vreemdelingen die 'met onbekende bestemming' ('mob') zijn vertrokken. Deze term wordt gebruikt voor alle vreemdelingen die niet aantoonbaar zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, noch overgedragen in het kader van het Verdrag van Dublin, noch recht op opvang door de Rijksoverheid hebben. De realiteit is dat het overgrote deel van deze vreemdelingen in Nederland zonder voorzieningen op straat staat. Denk hierbij bijv. ook aan de mensen in de Vluchtgarage in Amsterdam. De term 'mob' is met andere woorden een manier voor de Nederlandse overheid om bewust oogkleppen op te zetten en de verantwoordelijkheid voor deze groep van zich af te schuiven. Dit terwijl het nogal eens gaat om asielzoekers die nog gewoon in afwachting zijn van een definitieve beslissing op hun verblijfsrechtelijke procedure, maar geen recht meer hebben op opvang van Rijkswege en daarom op straat worden gezet.

Uit het antwoord van het COA van 17 april 2014 blijkt dat in deze periode bijna 2.500 vreemdelingen 'mob' zijn vertrokken. Hierbij zouden eigenlijk nog de asielzoekers moeten worden opgeteld die in deze periode vanuit de verschillende locaties voor vreemdelingendetentie op straat worden gezet. Over deze cijfers beschikt INLIA momenteel niet. Uit de cijfers wordt echter wel duidelijk dat er geen daling is opgetreden ten aanzien van het aantal ontruimingen als gevolg van de ECSR uitspraak. Ook over voorgaande jaren bleek dat er gemiddeld ruim 5.000 asielzoekers op straat belanden als gevolg van het Rijksbeleid. Uit de cijfers blijkt dus dat de Nederlandse overheid onverminderd door gaat met het op straat zetten, of laten belanden, van asielzoekers.


Meer informatie:
Het antwoord van het COA d.d. 17 april 2014 op het Wob-verzoek van INLIA d.d. 25 maart 2014

Lees ook:
04-11-13 ECSR: ongedocumenteerden recht op onderdak kleding en voeding
02-08-13 Ruim 5.300 vreemdelingen 'mob' in 2012