10 januari 2014

'Onderweg in 2014'

We hebben 2013 net achter ons gelaten met goede en misschien ook minder goede ervaringen op onze reis van het dagelijkse leven, thuis, op het werk, dichtbij en verder weg. Er vinden op onze reis in dit leven altijd gebeurtenissen plaats die van invloed zijn op onze persoonlijke ontwikkeling, of we het direct (kunnen) waarnemen of niet, of we onszelf daarvan bewust zijn of niet. Ontwikkelingen worden soms beïnvloed door keuzes van jezelf. Soms heb je ze - deels – in de hand en soms in het geheel niet. Soms zullen we daarin berusten en soms ook weer niet. Dit creëert daarom soms ook een spanningsveld waarmee je noodzakelijkerwijs zult moeten leren omgaan..

Dat is ook zo bij INLIA.  Om die reden staat in onze beleidsnotitie voor 2014 het volgende:
Zoals van INLIA verwacht mag worden zal ze zich trouw aan haar doelstelling ook in 2014 blijven inzetten voor de ondersteuning van de gemeenschappen aangesloten bij het Charter van Groningen alsook voor de “vreemdeling in onze poorten” die geen helper (meer) heeft maar aan wie wel hulp aan geboden moet worden.
Dit klinkt zo groot alsof we meer op onze schouders willen nemen dan praktisch mogelijk is. Dat is ook zo. Het doel is groter dan de belastbaarheid. Dat blijkt al 25 jaar het geval te zijn. Desondanks is dit wel al ruim 25 jaar onze opdracht, waar we ons met grote overtuiging voor inzetten, wetende dat we nimmer in staat zullen zijn deze doelstelling ten volle te verwezenlijken. De troost is ons gegeven dat we weten voor duizenden daadwerkelijk betekenis te hebben gehad toen het voor hen nodig was. Daar houden we ook het komende jaar aan vast.


Dit is een boodschap die ik graag aan je wil meegeven voor het komende jaar. Overigens niet alleen voor jou in je relatie tot INLIA maar ook in je persoonlijke leven: leef je doelen, ook als de realisatie ervan ver weg of onbereikbaar lijkt te zijn, leer van al je ervaringen, maar koester daarbij vooral datgene wat je op de weg daar naar toe aan goeds hebt mogen ervaren.
Ik wens een ieder daarbij een goede reis.

John W.R. van Tilborg,
Directeur INLIA