22 januari 2014

Honderdste Wake bij Detentiecentrum Kamp van Zeist

Op zondag 2 februari a.s. is de honderdste wake bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist. Daarom wordt de wake deze keer voorafgegaan door een fakkeloptocht en zijn er twee sprekers: burgemeester Koos Janssen van de Gemeente Zeist en directeur John van Tilborg van INLIA..

De wakes worden maandelijks georganiseerd door de Raden van Kerken van Zeist en Soest sinds de Schipholbrand op 27 oktober 2005 in het detentiecentrum op Schiphol-Oost, waarbij elf gedetineerde vreemdelingen omkwamen.

De kerken omschrijven het doel van de wakes in een persbericht aldus:
"Wij doen dit om dringend aandacht te vragen voor het onrechtmatig opsluiten van vreemdelingen zonder strafblad. Het opsluiten van mensen die als vluchtelingen en asielzoekers naar ons land zijn gekomen, is een schending van de mensenrechten. Over dit vreemdelingenbeleid maken wij ons grote zorgen. Het is niet humaan. Zo willen en mogen wij in ons land niet met mensen omgaan. Om deze redenen waken wij elke eerste zondag van de maand om 16.30 voor het hek van het Detentiecentrum.
Wij waken om het visioen van gerechtigheid vast te houden.
Wij waken omdat mensen zonder strafblad niet mogen worden opgesloten, om vervolgens zonder pardon te worden geklinkerd (op straat gezet), ook als zij niet terug kunnen naar hun eigen land.
Wij waken omdat wij ons schamen. Vanuit onze eigen machteloosheid en gevoelens van compassie met deze mensen.
Wij waken om hen te laten weten dat wij ons hun lot aantrekken. Omdat wij het visioen van gerechtigheid niet willen loslaten."


Zie voor meer informatie over locaties en bereikbaarheid de Agenda-rubriek.


Lees ook:
09-03-13  Honderdste wake bij Detentiecentrum Rotterdam
17-05-13  Raad van Kerken: asielbeleid mensonwaardig en ontspoord
22-11-10  Schipholbrand herdacht en onderzocht