21 augustus 2013

Bijna 6.200 asielaanvragen in eerste halfjaar 2013

Bijna 6.200 asielaanvragen in eerste halfjaar 2013
Uit door INLIA opgevraagde cijfers van de IND blijkt dat in de eerste helft van 2013 er 6.190 eerste asielaanvragen zijn ingediend. De meeste asielzoekers zijn afkomstig uit Somalië, Syrië en Irak. De Somaliërs hebben de eerste plaats overgenomen van de Irakezen, en asielzoekers uit Syrië zijn gestegen naar de tweede plaats..

Het Informatie en Analyse Centrum van de IND (INDIAC) stelt maandelijks een rapportage ‘Asylum Trends’ op. Tot april 2012 werd deze informatie op de website van de IND up-to-date gehouden, maar om onduidelijke redenen waren er sinds die datum geen aantallen meer gepubliceerd. De rapportage van juli 2013, die INLIA op 15 augustus ontving, staat inmiddels wel weer op de IND-site, net als die van de maand juni 2013.

In de rapportage 'Asylum Trends' staan de aantallen asielaanvragen over 2012 en 2013 vermeld met daarbij tevens aangegeven uit welk land deze asielzoekers afkomstig zijn. Uit de nieuwe cijfers blijkt onder andere dat er 6.190 (eerste) asielaanvragen zijn gedaan in het eerste halfjaar van 2013. Verder blijkt dat het aantal asielaanvragen van Somaliërs op dit moment het grootste deel van alle asielaanvragen uitmaakt; voorheen was de grootste groep asielzoekers afkomstig uit Irak. Ook is er een aanzienlijke stijging van het aantal asielaanvragen van Syriërs, wat gezien de huidige situatie in Syrië bepaald niet verwonderlijk is. 

Totaal aantallen eerste asielaanvragen tot en met juli 2013, gesorteerd op land van herkomst:

 1Somalië1.62122%
 2Syrië  95713%
 3Irak  72010%
 4Iran  458 6%
 5Afghanistan  442 6%
 6Eritrea  334 5%
 7onbekend  283 4%
 8Servië  172 2%
 9Rusland  140 2%
10Georgië  101 1%
 overige2.14429%
    
 Totaal7.372100%


Totaal aantallen eerste asielaanvragen over 2012, gesorteerd op land van herkomst:

 1Irak1.39114%
 2Afghanistan1.02211%
 3Somalië  877 9%
 4Iran  834 9%
 5Rusland  743 8%
 6Syrië  454 5%
 7Eritrea  424 4%
 8onbekend  343 3%
 9Georgië  226 2%
10Servië  137 1%
 overige3.26334%
    
 Totaal9.714100%


Ter vergelijking: in 2011 ging het nog totaal om 11.280 eerste asielaanvragen.

Omdat in de rapportage naast de aantallen eerste asielaanvragen ook de totale aantallen asielaanvragen worden vermeld, kunnen daar de aantallen tweede en opvolgende asielaanvragen van worden afgeleid. Deze aantallen zijn belangrijk omdat zij ook deels een graadmeter zijn voor de kwaliteit van de eerste asielprocedure. Immers, hoe beter de kwaliteit van de eerste asielprocedure, hoe minder tweede en opvolgende aanvragen er ingediend hoeven te worden.

 

Totaal aantal tweede/opvolgende aanvragen 2013 tot en met juli:1.746
Totaal aantal tweede/opvolgende aanvragen heel 2012:3.456
Totaal aantal tweede/opvolgende aanvragen heel 2011:3.060Meer informatie:
De rapportage ‘Asylum Trends'  van juli 2013, gepubliceerd door het INDIAC op 15 aug 2013

Lees ook:
09-04-13  Jaarrapportage vreemdelingenketen 2012 gepubliceerd