02 juli 2013

Petitie voor naturalisatie van pardonners

Petitie voor naturalisatie van pardonners
Antwoord Inspectie SZW aan INLIA: nog geen boetes voor verlopen pasjes. Op internet is een actie gestart om de eisen, waaraan ‘pardonners’ moeten voldoen om te kunnen naturaliseren, te versoepelen. De Inspectie van het ministerie van SZW heeft ons laten weten dat ze voorlopig geen boetes uitdeelt als een ‘pardonner’ van de IND nog geen nieuw pasje heeft gekregen.


Voor 15 juni 2013 moest het overgrote deel van degenen die in 2007 een pardonstatus kregen hun verblijfsvergunning verlengen, omdat zij (nog) niet konden naturaliseren. Om het Nederlanderschap te verkrijgen is het nodig dat zij een gelegaliseerde geboorteakte en een paspoort overleggen. Het overgrote deel van de houders van een pardonvergunning kan dit echter niet. Precies daarom waren zij vrijgesteld van dit paspoortvereiste toen zij in 2007 een pardonvergunning kregen. In 2009 werden echter de eisen voor naturalisatie van houders van alle reguliere vergunningen (en de pardonvergunning is ook een reguliere vergunning) aangescherpt.

Deze wijziging betekent dat ook alle 'pardonners’ nu een paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte moeten overleggen, willen zij kunnen naturaliseren tot Nederlander. Een motie van de PvdA uit 2012 om de eisen voor naturalisatie voor deze groep pardonners te versoepelen haalde het destijds niet. Hierdoor is het voor naar schatting ruim 20.000 ‘pardonners’ thans niet mogelijk om te naturaliseren. Velen van hen willen dat echter wel graag, opdat zij volwaardig mee kunnen draaien in de Nederlandse samenleving. 

Eén van deze pardonners is nu samen met een Nederlandse burger een handtekeningenactie begonnen om de aandacht van de Tweede Kamer te vragen voor het feit dat het nu voor een grote groep pardonners niet mogelijk is om te naturaliseren. In de petitie wordt gevraagd om af te zien van de vereisten van het overleggen van een paspoort alsmede een gelegaliseerde geboorteakte. Inmiddels zijn er al ruim 1300 handtekeningen verzameld. U kunt hier uw handtekening onder de petitie plaatsen.

Voorlopig geen boetes voor werkgever bij verlopen pasje
Aangezien een grote groep pardonners per 15 juni de vergunning moest verlengen en de IND erkende dat een aantal van hen pas na 15 juni haar nieuwe verblijfspas zou kunnen krijgen, heeft INLIA aan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd hoe zij om zullen gaan met de groep pardonners die werken en op 15 juni nog geen nieuwe verblijfspas van de IND hebben ontvangen. De inspectie heeft hierop geantwoord dat indien zij in de periode van 15 juni tot 1 augustus een vreemdeling aantreffen die werkzaamheden verricht en in bezit is van een verlopen pasje in het kader van de pardonregeling en een zgn. artikel 9-brief van de IND (een brief of document waaruit het rechtmatig verblijf van betrokkene blijkt), zij dit bij de IND zullen verifiëren. “Als uit pasje en brief blijkt dat aan de betrokkene arbeid was toegestaan, zal er in de genoemde periode geen boeterapport worden opgemaakt voor overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen door de werkgevers van deze personen”, zo heeft de inspectie ons laten weten.

Wij gaan er van uit dat de IND en de Inspectie SZW zullen overleggen over een eventuele verlenging van deze periode, indien de IND er per 1 augustus a.s. nog niet in geslaagd is iedereen van zijn of haar nieuwe pasje te voorzien.


Meer informatie:
De genoemde link naar de petitie vindt u hier nogmaals.
Artikel van Ines Jonker 'Ik voel me Nederlands, maar ik hoor er niet bij'  in Leeuwarder Courant d.d. 18 mei 2013

Lees ook:
20-02-13  Pardonners moeten verblijfsvergunning verlengen
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners