13 juni 2013

Europese kerken roepen op tot herdenking omgekomen vluchtelingen

Europese kerken roepen op tot herdenking omgekomen vluchtelingen
De Conference of European Churches (CEC) en de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) hebben alle aangesloten kerken opgeroepen om op de zondag voor of na Wereldvluchtelingendag (20 juni) alle vluchtelingen te herdenken die hun leven verloren tijdens hun tocht naar veiligheid en een beter leven..

Sinds de CEC in 2009 in Lyon voor het eerst opriep “to commemorate those who have died on their journey to find a dignified life in Europe through an annual day of prayer” hebben veel kerken en parochies in Europa hieraan gehoor gegeven. Dit jaar gaat het om zondag 16 of 23 juni. De CEC heeft Engels- en Duitstalig liturgisch materiaal beschikbaar gesteld. In een brief aan alle aangesloten kerken en organisaties vragen CEC en CCME in het bijzonder aandacht voor het lot van de Syrische vluchtelingen en voor de nog immer zorgelijke situatie van asielzoekers in Griekenland.


Meer informatie:
De brief van CEC en CCME d.d. 14 mei 2013 (Engelstalig pdf-bestand).
Het liturgisch materiaal is te vinden op de site van de Raad van Kerken in Nederland.

Lees ook:
14-06-12  Kerkelijke aandacht voor Wereldvluchtelingendag