02 mei 2013

Religieuzenprijs 2013 voor Jeannette Noëlhuis

Religieuzenprijs 2013 voor Jeannette Noëlhuis
De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft de ‘Religieuzenprijs 2013’ toegekend aan het Jeannette Noëlhuis voor haar inzet ten behoeve van asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. De bewoners baseren hun levensstijl van “eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving” op het gedachtengoed van de Catholic Worker beweging, opgericht door Dorothy Day (1897-1980) in de Verenigde Staten van Amerika. Al jarenlang wordt in het huis hulp en onderdak geboden aan asielzoekers, uitgeprocedeerden, mensen zonder papieren. Dat zijn volgens de bewoners anno nu de ‘onaanzienlijksten’ uit de woorden van Jezus: “Al wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor Mij gedaan”.

De Religieuzenprijs, bestaande uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 5.000, zal op 28 mei a.s. in ’s-Hertogenbosch worden uitgereikt door de voorzitter van de KNR, broeder Cees van Dam. De KNR heeft zich ten doel gesteld met deze tweejaarlijkse prijs de (religieuze) bewogenheid om mensen onder de aandacht te brengen en religieuzen en andere bezielde en geëngageerde mensen te inspireren en bemoedigen.


Meer informatie:
Het bericht op de website van de KNR
De website van het Jeannette Noëlhuis
De (Engelstalige) website van de Catholic Worker Movement

Lees ook:
22-12-11  Campagne ‘Het gaat om mensen’ van start