09 april 2013

Jaarrapportage vreemdelingenketen 2012 gepubliceerd

Jaarrapportage vreemdelingenketen 2012 gepubliceerd
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft zojuist de Rapportage Vreemdelingenketen over het jaar 2012 gepubliceerd. Twee zaken vallen ons daarbij als eerste op: meer herhaalde asielaanvragen en meer 'MOB'.


Het aantal eerste asielaanvragen dat is ingediend in 2012 is 15% lager dan dat in 2011. Het aantal herhaalde asielaanvragen blijft echter al sinds 2009 jaarlijks stijgen. In 2012 is het aantal tweede en volgende asielverzoeken 26% hoger ten opzichte van 2011. De staatssecretaris schrijft in zijn begeleidende brief aan de Kamer:  “Dit is een zorgelijke constatering, als het gaat om procedures waarbij de uitkomst uiteindelijk negatief voor de vreemdeling blijft”.
Deze forse stijging toont vooral aan dat de eerste procedure te snel en in veel gevallen daardoor ook onvoldoende zorgvuldig is, waardoor steeds meer afgewezen asielzoekers zich gedwongen zien een nieuwe aanvraag in te dienen. Daarbij hebben ze dan inmiddels wel het recht op rijksopvang (in een voorziening van het COA) verloren.

Een bijzonder opmerkelijk gegeven vinden we in de cijfers over het zogeheten ‘ketenbreed vertrek’. Daaruit blijkt dat in 2012 totaal 20.750 mensen zijn 'uitgestroomd uit het terugkeerproces’. Daarvan is 48,5 % ‘aantoonbaar’ vertrokken (zelfstandig onder toezicht of gedwongen) en 51,5 % ‘zelfstandig zonder toezicht’ vertrokken.

Dat betekent in de terminologie van Justitie dat betrokkenen bij een adrescontrole niet meer zijn aangetroffen, niet meer verschenen zijn op hun meldplicht, een aanzegging hebben gehad Nederland te verlaten, of naar de straat zijn ontruimd vanuit een regulier AZC, het VBL Ter Apel of uit vreemdelingenbewaring. Voorheen heette deze categorie MOB, ‘Met Onbekende Bestemming’ vertrokken.

Oftewel: 10.660 personen, meer dan de helft van de totale uitstroom in 2012, zijn op straat terecht gekomen. Uit eerdere informatie (zie het bericht van 15-03-12) blijkt dat het hierbij gaat om ongeveer 80% ex-asielzoekers. Het percentage 51,5% is is twee procentpunt meer dan dat van 2011 (49,5 %) en drie procentpunt meer dan dat van 2010 (48,5 %). We raken dus steeds verder verwijderd van een sluitend beleid of iets wat daar op lijkt. Zeker is dat gemeentebesturen, kerken en de rest van het maatschappelijk veld deze cijfers terecht zullen aangrijpen om het Rijk opnieuw aan te spreken op haar verantwoordelijkheid om afspraken inzake een sluitend beleid eindelijk in te gaan vullen.


Meer informatie:
De Rapportage Vreemdelingenketen periode jan-dec 2012 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (download pdf-bestand, 54 pag's, 2 MB)
Begeleidende brief van staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer d.d. 8 april 2013

Lees ook:
30-10-12  Tentenkampen maken probleem zichtbaar
15-03-12  Gemiddeld 5000 ex-asielzoekers per jaar ‘met onbekende bestemming’