05 april 2013

EHRM houdt uitzetting naar Somalië nog steeds tegen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt uitzettingen naar Somalië nog steeds tegen. Het Hof wees recent twee zogenaamde ‘interim measures’ toe, in beide gevallen betrekking hebbend op Somaliërs die behoren tot een minderheidsgroep.

Eerder dit jaar blokkeerden de Rechtbank Den Haag en de Raad van State ook al voorgenomen uitzettingen (zie ons bericht van 22-02-13). In zijn antwoorden op kamervragen van GroenLinks-Kamerlid mw Linda Voortman over de voorgenomen uitzetting van 20 februari 2013 schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat hij de bezorgdheid van VluchtelingenWerk Nederland, Amnesty International, Human Rights Watch, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN e.a. niet deelt: “Asielzoekers komen niet meer enkel op grond van het feit dat zij afkomstig zijn uit Mogadishu in aanmerking voor bescherming aangezien Mogadishu gelet op de informatie uit het laatste ambtsbericht van de minister van Buitenlandse Zaken niet meer zó onveilig is dat een ieder gevaar loopt louter door zijn aanwezigheid aldaar.”

Zoals wij op 22 februari 2013 al berichtten staat dit standpunt haaks op het reisadvies van hetzelfde ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin alle reizen naar Somalië worden ontraden “vanwege de voortdurende gewapende strijd, terrorismedreiging, criminele dreiging en rechteloosheid”. Het ontraden van alle reizen is de hoogste classificatie, die wordt gegeven "als er sprake is van aanwijsbare veiligheidsrisico's in een land (bijvoorbeeld een oorlogssituatie), waardoor voor de reiziger een acute levensbedreigende situatie bestaat" (aldus de uitleg over reisadviezen op de site van de Rijksoverheid).

Ook de Europese trainingsmissie (EUTM) voor Somalië, waaraan ook 9 Nederlandse militairen deelnemen, vindt vanwege de onveiligheid niet plaats in Somalië zelf, maar in buurland Uganda. De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken schrijven in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dd 15 maart 2013 letterlijk “De missie zal zich, indien de veiligheidssituatie dit toelaat, verplaatsen van Uganda naar Mogadishu.”

Ook uit andere Europese landen zijn geen recente uitzettingen naar Somalië bekend. Het Britse Foreign and Commonwealth Office waarschuwde op 5 april jl. nog voor op handen zijnde aanslagen van de terreurorganisatie Al-Shabaab in Mogadishu en gaf vanwege deze dreiging ook een negatief reisadvies voor alle delen van Somalië.

 

Meer informatie:
Antwoorden van Staatssecretaris Teeven d.d. 7 maart 2013 op vragen van mw Voortman d.d. 20 februari 2013
Meest recente versie van de paragraaf over Somalië in de Vreemdelingencirculaire (WBV 2013/3 dd 6/2/2013, download pdf-bestand 7 pag's)
Brief van de ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken), Hennis-Plasschaert (Defensie) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer over de EUTM Somalië d.d. 15 maart 2013.
Bericht van het Britse Foreign and Commonwealth Office d.d. 5 april 2013 (link naar Engelstalige site)

Lees ook:
22-02-13 Uitzettingen naar Somalië opnieuw door de rechter geblokkeerd
20-12-12 Staatssecretaris verklaart Somalië ‘veilig’

Dossier Somalië