13 maart 2013

Kerk biedt Kamer petitie Pakistaanse christenen aan

Kerk biedt Kamer petitie Pakistaanse christenen aan
De Christelijke gemeente Bunde/Meerssen heeft op 12 maart 2013 een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden waarin wordt gevraagd Pakistaanse christenen als risicogroep aan te merken. Zij lopen gevaar vanwege het toenemend geweld tegen christenen in Pakistan.

De petitie, die ruim 3.000 maal is ondertekend, werd aangeboden aan de Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Deze commissie sprak op 14 februari 2013 in een Algemeen Overleg al met staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) debatteerde toen met hem over het onderscheid dat de staatssecretaris maakt tussen de ahmadi’s (die een afsplitsing zijn van sjiitische moslims) en de christenen. De eerste groep wordt namelijk wel als risicogroep aangemerkt, waardoor zij sneller in aanmerking komen voor een asielstatus in Nederland.

Voordewind wees op de vele gevallen waarin moslims die zich bekeren tot het christendom met de dood worden bedreigd door familieleden en dorpsgenoten. Ook zijn veel christenen slachtoffer van de blasfemiewet waardoor ze in de gevangenis terechtkomen. De staatssecretaris zegde de Kamer aan het eind van het overleg toe de positie van christenen in Pakistan nog een keer te zullen bekijken en de Kamer daarover per brief te berichten.

Ook op 12 maart jl. heeft de ChristenUnie samen met SGP, SP en D66 schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris naar aanleiding van de berichten over de brandstichting van circa 100 huizen van Pakistaanse christenen die Mohammed zouden hebben beledigd.


Meer informatie:
Zie de website www.nietterug.nl van de Christelijke gemeente Bunde/Meerssen voor de petitie en meer achtergronden.
De Kamervragen zijn o.a. te vinden op de persoonlijke site van Joël Voordewind.

Lees ook:
14-02-13  Situatie van christenen in Pakistan zorgwekkend