25 februari 2013

Ombudsman onderzoekt medische zorg voor asielzoekers

Ombudsman onderzoekt medische zorg voor asielzoekers
De Nationale ombudsman begint een onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van medische zorg voor asielzoekers en uitgeprocedeerden.


Aanleiding is een klacht van een arts die de bewoners van het tentenkamp in Ter Apel vorig jaar medische hulp verleende. Met het onderzoek wil de ombudsman “nagaan in hoeverre het recht op (zorg voor de) gezondheid door de Nederlandse overheid in de praktijk wordt gewaarborgd voor in Nederland verblijvende vreemdelingen”, zo schrijft hij in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin hij zijn onderzoek aankondigt.

De artsen die op vrijwillige basis medische hulp gaven aan de bewoners van het tentenkamp in Ter Apel waren naar eigen zeggen geconfronteerd met een paar honderd vreemdelingen met verschillende aandoeningen, die nergens behandeld werden. “De artsen constateerden dat deze mensen langdurig verstoken zijn geweest van voldoende medische zorg. Dit is schokkend omdat deze vreemdelingen kort daarvoor nog in asielzoekerscentra of in penitentiaire inrichtingen verbleven, waar medische zorg voor hen beschikbaar is”, aldus de ombudsman in genoemde brief aan de minister.

De ombudsman refereert aan het recht op (zorg voor de) gezondheid, zoals dat in internationale verdragen maar ook in de Nederlandse Grondwet is vastgelegd: het is de verplichting van de overheid om de gezondheidszorg in voldoende mate beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te maken, en ervoor te zorgen dat deze van voldoende kwaliteit is voor iedereen die zich op haar grondgebied bevindt.

Daarom richt het onderzoek zich op de gezondheidszorg voor zowel asielzoekers tijdens hun procedure als ook uitgeprocedeerden. De ombudsman heeft o.a. al gesproken met Dokters van de Wereld en met bewoners van de ‘Vluchtkerk’ in Amsterdam. Enkele knelpunten die uit een voorstudie naar voren kwamen zijn de onbekendheid van belanghebbenden met de bestaande regelingen (vergoeding van medisch noodzakelijke zorg door het College voor Zorgverzekeringen), de weerstand bij zorgverleners om onverzekerbare vreemdelingen te behandelen vanwege de papieren rompslomp, en het gebrek aan continuïteit van de zorg omdat mensen voortdurend worden overgeplaatst. Ook het geheel ontbreken van (vergoeding voor) tandheelkundige zorg is reeds als knelpunt gesignaleerd. De ombudsman wil het onderzoek nog dit voorjaar afronden.

INLIA komt bij haar hulpverlening overigens ook deze zelfde knelpunten tegen. INLIA waarschuwt diaconieën al jarenlang geen nota’s voor medische behandelingen te betalen of voor te schieten omdat daarvoor een voorziening van de overheid bestaat, en INLIA geeft voorlichting over de bestaande regeling aan asielzoekers en hun zorgverleners.


Meer informatie:
Het persbericht op de site van de Nationale ombudsman
De brief van de Nationale ombudsman dr A F M Brenninkmeijer aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 feb 2013 (download pdf-bestand)

Lees ook:
21-02-13  Nationale ombudsman: met Justitie valt nauwelijks samen te werken
15-08-12  Nationale ombudsman: vreemdelingenbewaring is inhumaan

Dossier Medische Zorg