08 februari 2013

PKN klaagt Nederland aan bij de Raad van Europa

PKN klaagt Nederland aan bij de Raad van Europa
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een klacht ingediend tegen de Nederlandse Staat bij de Raad van Europa. De klacht richt zich op het onthouden van het recht op voedsel, kleding en onderdak aan ongedocumenteerden, in strijd met het Europees Sociaal Handvest. Het recht op voedsel, kleding en onderdak is nauw verbonden met het recht op leven en is cruciaal voor het respect voor ieders menselijke waardigheid..

De PKN dringt al vele jaren bij opeenvolgende regeringen er op aan vluchtelingen niet zonder voorzieningen op straat te zetten. "Mensen op straat zetten lost niets op; integendeel, de straat is een probleem erbij. Het is veel moeilijker om terug te keren haar het land van herkomst vanaf de straat dan vanuit de opvang", aldus Geesje Werkman van Kerk in Actie.

Het indienen van deze klacht is een uiterste middel om de Nederlandse Staat op haar verplichtingen volgens Europese mensenrechtenverdragen te wijzen. Het gaat daarbij met name op het recht op sociale en geneeskundige bijstand en het recht op huisvesting (resp. Art, 13.4 en 21.2 van het Europees Sociaal Handvest). Scriba van de PKN dr Arjan Plaisier zegt in een toelichting:  "Het is bijbels om de menselijke waardigheid te beschermen. Ieder mens is tenslotte geschapen naar Gods beeld. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat gezet worden. De kerk kan niet anders dan voor hun waardigheid opkomen."

De klacht van de PKN is via de koepelorganisatie Conferentie van Europese Kerken ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. Als dit comité, dat toeziet op de naleving van de mensenrechten door de aangesloten landen, de klacht ontvankelijk en gegrond verklaart zal de Nederlandse regering worden opgeroepen haar beleid aan te passen. Het is voor het eerst dat een kerk een dergelijke klacht bij 'Europa' indient. Plaisier vindt het "een heftig middel, maar de geëigende manier om dit onderwerp heel nadrukkelijk bij de overheid aan te kaarten (...) De overheid heeft aan illegalen geen boodschap en dat kan niet".

Na een bezoek aan het tentenkamp van afgewezen asielzoekers in Amsterdam eind vorig jaar drongen scriba Arjan Plaisier en preses Peter Verhoeff van de generale synode van de PKN ook bij verantwoordelijk staatssecretaris Teeven aan op een humane oplossing. De synode schreef in een brief aan de staatssecretaris: "In Nederland kennen we de onzes inziens vreemde situatie dat de landelijke overheid zichzelf in deze niet als probleemeigenaar benoemt, maar in feite de niet toegelaten vreemdeling als probleem de publieke ruimte in de schoot werpt. Dit alles zorgt voor humanitaire drama's die zich afspelen op de straten van gemeentes en voor het oog van de samenleving, waaronder de kerken. Wij willen u oproepen (...) de mensen die het betreft in elk geval bad, bed en brood aan te bieden. Graag willen we met u verder nadenken over oplossingen".


Meer informatie:
Het bericht op de site van de PKN d.d. 8 feb 2013
De brief van de generale synode van de PKN aan staatssecretaris Teeven d.d. 8 nov 2012

Lees ook:
05-12-12  Asielzoekers tentenkampen bieden Kamer petitie aan
30-10-12  Tentenkampen maken probleem zichtbaar