16 augustus 2012

RvS: mate van verwestering van Somalische asielzoeker moet meewegen

RvS: mate van verwestering van Somalische asielzoeker moet meewegen
De Raad van State vindt dat minister Leers bij de beoordeling van asielverzoeken van Somaliërs ook de mate van verwestering moet betrekken. Dat is van belang om te kunnen beoordelen of iemand zich na terugkeer zou kunnen handhaven onder de leefregels van de fundamentalistisch-islamitische terreurbeweging Al-Shabaab, die het in grote delen van Somalië feitelijk voor het zeggen heeft..

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed op 31 juli 2012 uitspraak in een hoger beroepszaak van een Somalische vrouw en baseerde zich daarbij op het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens d.d. 28 juni 2011, waarin werd overwogen “dat Somaliërs die moeten reizen door of terugkeren naar door Al Shabaab gecontroleerd gebied, een groter risico lopen onder de aandacht van Al Shabaab te komen als zij zo lang uit het land zijn weggeweest dat zij verwesterd zijn.”

De Raad van State is het dus oneens met de minister, die vindt dat het tijdsverloop sinds het vertrek uit Somalië en de eventuele verwestering van diens gedrag door verblijf in een westers land, geen rol speelt bij de beoordeling van de vraag of een asielzoeker zich onder de strenge leefregels van Al-Shabaab zou kunnen handhaven.

Los hiervan: het meest recente ambtsbericht van Buitenlandse Zaken (gepubliceerd op 29 februari 2012) vermeldt dat er in door Al-Shabaab gecontroleerd gebied gedwongen recrutering en willekeurige arrestaties plaatsvinden. De vraag is dan hoe je je daaraan kunt onttrekken.

Overigens is gedwongen verwijdering naar Somalië in het geheel niet meer mogelijk sinds de recente uitspraak van de Raad van State d.d. 17 juli 2012. Als gevolg van deze uitspraak bevinden tientallen Somalische asielzoekers in Nederland zich al enige tijd ‘tussen wal en schip’: ze mogen van de hoogste rechter niet (langer) in vreemdelingenbewaring worden gehouden omdat er geen zicht is op uitzetting op korte termijn, maar ze krijgen van minister Leers geen verblijfsvergunning omdat ze volgens hem wel vrijwillig naar Somalië zouden kunnen terugkeren of omdat hun Somalische nationaliteit wordt betwist. Een aantal van hen protesteert bovendien tegen de geboden opvang in de vrijheidsbeperkende locatie in Vught, waar je iedere dag meldplicht hebt omdat je aan je terugkeer moet werken.


Meer informatie:
Lees de volledige uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 31 juli 2012, nr 201200969/1.

Aanvulling:
Op 21 aug 2012 heeft minister Leers de Tweede Kamer in een brief laten weten op welke wijze hij in zijn beleid invulling geeft aan de uitspraak van de RvS d.d. 31-07-12. Deze brief bevat het zgn. 'beleidskader verwestersing'.

Lees ook:
17-07-12  Raad van State verbiedt alle uitzettingen naar Somalië
01-03-12  Nieuw ambtsbericht Somalië verschenen
19-12-11  Demonstrerende Somaliërs onterecht in vreemdelingenbewaring
30-08-11  Asielbeleid Somalië aangepast na uitspraak EHRM

Een compleet overzicht van onze berichtgeving over Somalië vindt u in het Dossier Somalië.