31 mei 2012

Mensenrechtensituatie in Syrië steeds slechter

Op 15 mei 2012 is een nieuw ambtsbericht over Syrië verschenen. Het schetst een zorgwekkend beeld van de steeds slechter geworden politieke en humanitaire situatie. De Verenigde Naties spreken van wijdverbreide mensenrechtenschendingen en van zeker 9.000 doden, 18.000 onwettige arrestaties en duizenden vermisten als gevolg van het recente geweld.

Minister Leers heeft in januari het besluit- en vertrekmoratorium met betrekking tot Syrië met een half jaar verlengd. Nu dit op 5 juli aanstaande afloopt is de grote vraag welk beleid de minister na die datum zal gaan voeren. Het zou voor de hand liggen om, na het verstrijken van de maximale termijn van één jaar die voor een moratorium mogelijk is, een categoriaal beschermingsbeleid t.a.v. Syrië in te stellen. De minister heeft echter aangekondigd het instrument van categoriale bescherming geheel te willen afschaffen, vanwege het vermeende misbruik wat er van gemaakt zou worden en de vermeende aanzuigende werking.

Op verzoek van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken heeft mr dr Carolus Grütters van de Radboud Universiteit Nijmegen al in 2006 onderzoek gedaan naar die vermeende aanzuigende werking van categoriaal beleid; een oorzakelijk verband tussen dit beleid en stijgende aantallen asielzoekers uit het betreffende land is nimmer wetenschappelijk aangetoond.

In ieder geval zal de IND vanaf 6 juli 2012 de eerder terzijde gelegde en nieuwe aanvragen van Syrische asielzoekers (opnieuw) in behandeling moeten nemen.


Meer informatie:
Het 'algemeen ambtsbericht Syrië' van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 15 mei 2012 (pdf-bestand, 69 pag’s, 421 kB)

Zie ook:
31-01-12  Besluit- en vertrekmoratorium Syrië verlengd
31-03-11  Aanzuigende werking, of niet?