14 juni 2012

Kerkelijke aandacht voor Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni is de jaarlijkse Internationale Dag van de Vluchteling (World Refugee Day), ingesteld door de Verenigde Naties bij het 50-jarig bestaan van het Vluchtelingenverdrag van Genève 1951. Op zondag 24 juni zal daarom in veel kerken aandacht worden besteed aan de situatie van vluchtelingen. Graag wijzen we u op het materiaal dat diverse kerkelijke organisaties hiervoor beschikbaar stellen.

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) en de commissie voor migranten van de Europese kerken (CCME) roepen de Europese kerken op aandacht te besteden aan de vluchtelingen die zijn omgekomen tijdens hun vlucht van Afrika naar Europa. Het gaat om 1.500 omgekomen vluchtelingen per jaar uit Noord-Afrika. Vanaf 1993 zijn er in totaal ten minste 16.136 vaak naamloze doden aan de grenzen van Europa te betreuren. Ze zijn verdronken of zijn gestikt in de containers in schepen of vrachtwagens waarin ze zich schuil hielden. Kerken en organisaties voor mensenrechten hebben vastgesteld dat het sluiten van de Europese buitengrenzen er de directe oorzaak van is dat veel vluchtelingen sterven. De CEC en de CCME roepen de kerken op om op de zondag na Wereldvluchtelingendag, dat is dus dit jaar 24 juni, deze mensen in het gebed te gedenken.
Het Engelstalige document van de CEC en CCME kunt u in zijn geheel lezen op de site van Kerk in Actie.

De Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland organiseert samen met organisaties als Kerk in Actie, UNICEF, Defence for Children en INLIA op woensdagmiddag 20 juni een manifestatie in Den Haag. Hierbij staan de rechten van met name vluchtelingenkinderen dit jaar centraal. U leest er meer over in ons bericht van 25 mei en in het bericht 'Zondag oog voor vluchtelingen' op de site van de Raad van Kerken.

De preekschets van ds Anne van der Kooi met de titel 'Het kind van de rekening' die Kerk in Actie heeft gepubliceerd sluit hierbij aan: centraal staat Marcus 9:36: 'Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen...'.

De Stichting GAVE biedt ook materiaal aan voor Wereldvluchtelingengebedsdag op 24 juni, zoals gebedspunten, preekschetsen en een PPT-presentatie; zie daarvoor www.gave.nl/gebedsdag.


Zie ook:
27-05-11 Liturgische suggesties tgv Wereldvluchtelingendag 2011