16 mei 2012

Kerk in Actie en INLIA teleurgesteld in beleid Leers

Kerk in Actie en INLIA hebben in een brief aan minister Leers hun teleurstelling uitgesproken over zijn beleid ten aanzien van de asielzoekers uit Irak en Somalië in het tentenkamp bij het AZC Ter Apel. Zij dagen de minister uit zelf met echte oplossingen te komen in plaats van het probleem af te wentelen op vreemdelingen, gemeenten, kerken en andere maatschappelijke organisaties.

Het tentenkamp in Ter Apel is het levende bewijs dat het "over de heg kieperen" van asielzoekers in de gemeenschap geen enkele vorm van een oplossing biedt. Als landen hun onderdanen niet terugnemen is er sprake van een interstatelijke twist waarvoor de overheid verantwoordelijk is en die niet moet worden afgewenteld op "angstige vreemdelingen die niet meer weten wat ze nu moeten, op gemeenten die voor het blok worden gezet, op maatschappelijke organisaties die na jaren grenzen bereiken."

Kerk in Actie en INLIA bieden de minister aan om met hem mee te denken: "U weet dat we dat in veel zaken steeds weer doen, maar we vinden dat u dan ook de bereidheid moet tonen om echte oplossingen te vinden. Daarbij kan het misschien wel noodzakelijk zijn, om tot het inzicht te komen dat het op straat zetten van mensen niet een juiste aanpak is, maar juist meer problemen creëert en geen problemen oplost."


Meer informatie:
De volledige tekst van de brief van Kerk in Actie en INLIA aan minister Leers d.d. 16 mei 2012