01 maart 2012

Nieuw ambtsbericht Somalië verschenen

Nieuw ambtsbericht Somalië verschenen
Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 29 februari 2012 een nieuw, verkort ambtsbericht over Somalië gepubliceerd. Het bevat een geactualiseerde beschrijving van de politieke en veiligheidssituatie, de humanitaire omstandigheden en de problematiek van vluchtelingen en ontheemden.

Het ambtsbericht beslaat de periode 1 mei 2011 tot 24 februari 2012, waarin de veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië en in geheel Mogadishu als slecht wordt omschreven. Er was sprake van geweldsincidenten in een “context van straffeloosheid en gebrek aan overheidsgezag”.

De Verenigde Naties berichtten in juni 2011 dat “de humanitaire situatie in tien jaar niet zo slecht was geweest door een combinatie van droogte, stijgende voedselprijzen en conflicten”. Eenderde van de bevolking in Zuid- en Centraal-Somalië leeft in voedselnood.

Veel Somaliërs zijn de afgelopen jaren gevlucht naar buurlanden, de meeste naar Kenia, maar ook naar Ethiopië, Jemen, Djibouti en Saoedi-Arabië: “in de regio rond Somalië verbleven aan het eind van de verslagperiode circa 960.000 door UNHCR als vluchteling geregistreerde Somaliërs. Hiervan zijn er ruim 296.000 in 2011 gearriveerd.”

Een nog groter aantal Somaliërs zoekt een veilig heenkomen binnen de landsgrenzen. Het aantal van deze zgn. ontheemden wordt geschat op bijna 1,4 miljoen. De omstandigheden in nederzettingen van ontheemden worden als slecht omschreven; er is gebrek aan water, voedsel en medische voorzieningen en er zijn uitbraken van ziektes zoals cholera en malaria.

Internationale hulporganisaties worden belemmerd in hun werk of zelfs helemaal niet toegelaten door Al-Shabaab, de radicaal-islamitische groepering die de controle heeft over grote delen van Zuid- en Centraal-Somalië. In februari 2012 is overigens door zowel Al-Shabaab als Al-Qaeda bevestigd dat er een formele band bestaat tussen beide terreurorganisaties.

De semi-onafhankelijke gebieden Somaliland en Puntland in het noorden zijn niet bereid mensen op te nemen die niet daarvandaan afkomstig zijn. Volgens het (ongewijzigde) standpunt van het UNHCR moeten landen die Somaliërs willen laten terugkeren naar Puntland of Somaliland dan ook voorzichtig zijn. Ook binnen Zuid- en Centraal-Somalië is er geen vestigingsalternatief:  “Bij terugkeer naar deze delen van Somalië loopt elke persoon een substantieel gevaar, vanwege de wijdverbreide schendingen van de mensenrechten door alle partijen en de aanzienlijke aantallen burgerslachtoffers die vallen. Dit heeft betrekking op zowel Mogadishu als de rest van Zuid- en Centraal-Somalië.”


Meer informatie:
De volledige tekst van het 'Verkort Ambtsbericht Somalië' d.d. 29 feb 2012 (pdf-bestand, 31 pag’s, 4,8 MB)

Een compleet overzicht van onze berichtgeving over Somalië vindt u in het Dossier Somalië.