20 januari 2012

Kaartenactie voor rechten van vreemdelingenkinderen

Woensdag 18 januari begon een kaartenactie voor de rechten van vreemdelingenkinderen. Met deze campagne onder het motto ‘Geef vreemdelingenkinderen hun kinderrechten terug’ willen we de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aanspreken op de naleving van kinderrechten.  

Op grond van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) hebben alle kinderen gelijke rechten, ook kinderen van vreemdelingen. Het gaat daarbij om het recht op onderwijs, op een veilige leefomgeving, op gelijke behandeling etc. Deze rechten worden nog maar al te vaak geschonden. De minister stelt het belang van het nationaal asielbeleid namelijk boven dat van kinderen, ook al bepaalt art. 3 van het IVRK dat het belang van het kind altijd voorop moet staan.

Daarom vragen we de minister om asielzoekerskinderen hun kinderrechten terug te geven. Door het recht op onderwijs en een veilige leefomgeving te garanderen. Door kinderen niet op te sluiten in de vreemdelingendetentie en ze een eigen plaats te geven in de asielprocedure. Door kinderen en hun ouders niet op straat te zetten en hen een vergunning tot verblijf te geven als ze vijf jaar of langer in Nederland zijn. Door ook staatloze kinderen burgerrechten toe te kennen, zodat zij en hun ouders een bestaan kunnen opbouwen. Door de levensomstandigheden voor kinderen in de zogenaamde gezinsopvanglocaties (Katwijk en Gilze Rijen) te verbeteren.

De kaartenactie is een initiatief van Kerk in Actie in samenwerking met de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland en INLIA. Gratis kaarten zijn in setjes van 50 exemplaren te bestellen bij Kerk in Actie: bel 030-8801337 of mail naar bestellingen@pkn.nl.
Deze actie loopt tot Wereldvluchtelingendag op 20 juni.


Meer informatie over deze kaartenactie op de website van KiA.

Zie ook:
12-01-12  UNICEF en DCI: gezinsopvangslocaties ongeschikt voor kinderen
29-11-11  Europese oproep: 'Geen kinderen in vreemdelingenbewaring'
14-04-11  Vereniging 'Wij blijven!' opgericht