26 oktober 2011

ANWB helpt asielkinderen fietsen

De ANWB is in samenwerking met het COA een vervolg gestart op het kinderfietsenplan. Het doel is om fietsen beschikbaar te stellen aan alle kinderen in asielzoekerscentra. .

Door alle kinderen van 4 tot 17 jaar in de AZC's een fiets in bruikleen te geven kunnen ze zich vrijer bewegen, een school, sportclubs en vrienden buiten het AZC bezoeken en zo meer deelnemen aan de maatschappij. Vorig najaar was er al een 'pilot' die in totaal 600 fietsen opleverde en het COA en de ANWB willen dit najaar opnieuw een inzameling gaan organiseren. Daarbij wordt samengewerkt met Stichting De Vrolijkheid en de Rabobank Foundation.

Op vier locaties verspreid over het land kunnen tweedehands fietsen worden ingeleverd en worden vrijwilligers geworven voor het opknappen van fietsen en het geven van fiets- en verkeersles. De deelnemende AZC's zijn gevestigd in Wageningen, Almelo, Delfzijl en 's-Gravendeel. Bij elk centrum wordt een werkplaats ingericht waar bewoners samen met vrijwilligers fietsen kunnen opknappen.

Meer informatie (zoals adressen, openingstijden en telefoonnummers) kunt u vinden op de site van de ANWB onder 'kinderfietsenplan'.


Zie ook:
23-11-10  Fietsenplan voor asielzoekerskinderen een succes
23-07-10  'Help kinderen fietsen'