28 maart 2011

Pater Mirkis uit Irak op bezoek in Nederland

Van 18 tot en met 21 maart jl. bracht de Irakese theoloog en journalist Pater Yousif Thomas Mirkis o.p. een bezoek aan Nederland. Hij was hier op uitnodiging van de Raad van Kerken in Nederland en Kerk en Vrede. Samen met een delegatie van de RvKN sprak hij ook met minister Leers van Immigratie en Asiel over de situatie van christenen en andere minderheden in Irak..

Pater Mirkis, die als Dominicaan zijn opleiding kreeg in Frankrijk, leeft onder moeilijke omstandigheden in Irak. Hij wil uit principe als pater bij zijn volk blijven - hij ziet zichzelf niet als pastor voor de christenen maar voor de Irakezen. Hij zoekt uitdrukkelijk de dialoog met moslims in zijn land en heeft uitgesproken ideeën over hoe de verschillende groepen in Irak het beste met elkaar zouden kunnen samenleven. Om de dialoog te bevorderen wilde hij eind 2003 al een open universiteit in Bagdad oprichten. Als gevolg van de aanslagen in Bagdad is dit idee uitgewerkt in de vorm van een digitale universiteit, waar wekelijks cursussen worden aangeboden die zowel door christenen als moslims worden gevolgd.
Ptr Mirkis is ook hoofdredacteur van het maandblad 'Christelijke Overwegingen' dat al sinds 1964 door de Dominicanen in Irak wordt uitgegeven en dat in tijden van crisis en oorlog een referentiekader voor mensen van alle religies en groepen wil zijn.

Op vrijdag 18 maart gaf de pater tijdens een bijeenkomst van de Raad van Kerken (waarbij ook INLIA vertegenwoordigd was) uitleg over de huidige veiligheidssituatie in Irak. Het land kan in feite verdeeld worden in een green zone en een red zone. De rijksoverheid in Bagdad bevindt zich in de green zone, en de rest van Irak in de red zone, waar willekeurig geweld aan de orde van de dag is en als gevolg daarvan dagelijks tientallen doden vallen. Mirkis gaf aan dat onder Saddam bekend was waar 'het gevaar' vandaan kwam en dat je je tot op zekere hoogte hier voor kon hoeden, maar dat je thans niet weet waar 'het gevaar' precies vandaan komt. Volgens Mirkis is elke bijeenkomst in Irak momenteel een potentieel doelwit voor andere groepen die zich op hun beurt weer bedreigd voelen. Het geweld is dan ook vaak sectarisch te noemen.

Mirkis gaf verder aan dat de situatie in Irak met het uur verandert, en dat het dus in zijn algemeenheid lastig is aan te geven welke groepen meer gevaar lopen dan andere. Wel zijn christenen in Irak relatief vaker de gebeten hond. Daarnaast is het voor tot het christendom bekeerde bekeerde Irakezen helemaal gevaarlijk. Bekeerlingen kunnen zelfs van hun eigen familie problemen verwachten, en de autoriteiten zijn absoluut onmachtig om hiertegen bescherming te bieden.

Op 21 maart jl. heeft Pater Mirkis bovenstaande ook nog eens uiteengezet in een gesprek met minister Leers van Immigratie en Asiel (zie foto), dat plaatsvond in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland, die o.a. werd gesteund door INLIA-directeur John van Tilborg.


Zie ook:
het bericht op de site van de Raad van Kerken in Nederland
19-01-11  Minister Rosenthal deelt zorgen PKN over Irakese christenen