18 februari 2011

Massa-immigratie?

Op 9 februari 2011 meldde het CBS dat er een recordaantal immigranten naar Nederland kwam. Dit bericht leek in eerste instantie koren op de molen van hen die stellen dat er al jarenlang sprake is van 'massa-immigratie'! Het CBS geeft echter ook aan dat de emigratie nog sterker is toegenomen dan de immigratie, waardoor het migratiesaldo ruim 2000 lager uitkwam dan in 2009..  
In augustus 2008 gaf het CBS al aan dat er vanaf medio 2003 tot en met 2007 sprake was van een emigratie-overschot, d.w.z. dat er in deze periode meer mensen vertrokken uit Nederland dan zich er vestigden. Sinds 2008 is er weer sprake van een immigratie-overschot. Dit overschot valt vooral te verklaren uit de toename van het aantal EU-onderdanen dat (vaak tijdelijk) in Nederland komen werken.
 
Ondanks deze harde feiten is het beeld dat Nederland overspoeld wordt door vreemdelingen maar moeilijk te weerleggen. In bijvoorbeeld het jaar 2007, toen er al enige tijd sprake was van een emigratie-overschot, kregen de aanhangers van het "massa-immigratie'-standpunt ook al veel gehoor. Er waren ook op dat moment te weinig mensen die zich afvroegen of er ook feitelijk sprake was van 'massa-immigratie'.

 
Klik hier voor het persbericht van het CBS van 9 februari 2011
 
Klik hier voor het persbericht van het CBS van 12 augustus 2008 (zie met name de grafiek op pagina 2)