19 november 2009

Geen ruimere vergoeding tandarts

De tweede monitor van het CVZ (College Voor Zorgverzekeringen) over de uitvoering van de zorgregeling voor illegalen geeft minister Klink van VWS vooralsnog geen aanleiding voor een ruimere vergoedingsmogelijkheid van tandheelkundige hulp aan illegalen.
 

Bij de invoering op 1/1/09 van de nieuwe wettelijke regeling voor gezondheidszorg voor illegalen had Klink toegezegd hieraan bijzondere aandacht te besteden. Uit de tweede CVZ-monitor over het eerste halfjaar van 2009 is gebleken dat het maar incidenteel voorkomt (23 keer) dat een asielzoeker door het niet vergoeden van deze zorg zich moest melden bij een kaakchirurg.

Een passage uit de monitor van het CVZ: de indruk bestaat dat men in de eerste lijn in toenemende mate in slaagt om mondzorg voor illegalen te organiseren door gebruik te maken van andere, het CVZ onbekende, financieringsmethoden.

Het is maar zeer de vraag of je al na een half jaar kunt stellen dat de nieuwe regeling tot weinig problemen leidt; vermoedelijk zullen de gevolgen van het structureel onthouden van tandheelkundige zorg aan een bepaalde groep mensen pas na een paar jaar echt duidelijk worden.

Voorts is in opdracht van het CVZ onderzoek verricht naar de mondgezondheid van volwassenen. De onderzoeksresultaten, die aan het eind van het jaar worden verwacht, zouden volgens de monitor wellicht relevant kunnen zijn voor het denken over de mondzorg voor illegalen.

Meer informatie:
Meer over de tandartszorg is hier te lezen: het antwoord van minister Klink aan de Eerste Kamer, die (in de aangehouden motie Slagter-Roukema) had gevraagd om een ruimere vergoeding van tandheelkundige hulp.

Expertisedossier Medische zorg