02 februari 2011

Kerkelijke leiders brengen werkbezoek aan VBL Ter Apel

Op dinsdag 1 februari heeft een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland, vergezeld van kerkleiders van de Rooms- Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, een werkbezoek gebracht aan de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL, het voormalige 'vertrekcentrum') in Ter Apel.

Zij lieten zich door de leiding van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voorlichten over het sluitstuk van het asielbeleid: de ondersteuning van afgewezen asielzoekers in dit centrum bij het realiseren van zelfstandig vertrek. Na een rondleiding over het terrein sprak de delegatie ook met een aantal bewoners. Ten slotte bood de voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, dhr H J van Hout, aan de Directeur Voorbereiden Vertrek dhr R Roodzant het herziene Basisdocument 'Voor een Humaan en Rechtvaardig Asielbeleid' aan (zie foto).

De delegatie van de Raad van Kerken bestond uit de voorzitter drs H J van Hout, de algemeen secretaris ds K. van der Kamp, en het moderamenlid dhr K Nieuwerth.
Namens de synode van de Protestantse Kerk in Nederland was moderamenvoorzitter ds P Verhoeff en lid dhr B van Bokhoven aanwezig, en namens de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie dr mgr G J N de Korte, Bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent Kerk en Samenleving.
Verder waren aanwezig als leden van de Projectgroep Vluchtelingen (het adviesorgaan van de RvKN voor asielzaken) de voorzitter dhr J vd Kolk, dhr J de Jonge (programmamedewerker Justitia et Pax) , dhr C Betram (namens de Zevende Dag Adventisten) en dhr J W R van Tilborg (directeur INLIA). Het werkbezoek vond plaats op initiatief van en in nauwe samenwerking met INLIA, die ook in de persoon van voorzitter van het bestuur dhr J C W Eggink was vertegenwoordigd.

De Raad van Kerken doet op haar website verslag van het bezoek aan het 'grootste asieldorp' van Nederland.

Ook in diverse media is gisteren en vandaag aandacht besteed aan het werkbezoek,  zie:
NOS Journaal
(De linkjes naar berichten bij RTV Noord en in Trouw werken helaas niet meer.)

Zie ook de impressie van deelnemer Jan Eggink.