19 november 2009

Tweede monitor CVZ naar de Kamer

Minister Klink heeft de tweede monitor Regeling financiering zorg illegalen van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) aan de Tweede Kamer gezonden, gelijktijdig met de beantwoording van vragen van Arib en Spekman over het weigeren van illegalen in de zorg. .

Tegelijk met de presentatie van de monitor kwam minister Klink ook met de antwoorden op een negental vragen van de kamerleden Arib en Spekman over het weigeren van illegalen in de zorg. De vragen met bijbehorende antwoorden zijn hier te lezen.

En last but not least de antwoorden, die Klink gaf op vragen van Arib over het weigeren van zorg aan illegale kinderen, n.a.v. een artikel in Medisch Contact.

Wie de volledige tekst van de beide monitors (d.d. 31/3/09 en 8/10/09) wil lezen kan de volgende links gebruiken:

Eerste monitor
Tweede monitor

Enige ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het half jaar tussen het verschijnen van beide monitors:
- er zijn nu 23 ziekenhuizen gecontracteerd (was 22)
- er zijn nu 355 apotheken gecontracteerd (was 329)
- er zijn inmiddels contracten afgesloten met 9 AWBZ- en met 13 GGZ-instellingen
- door de apothekers is ongeveer 1,4 miljoen euro gedeclareerd (75% in de Randstad, 46% in Amsterdam); ruim de helft van de apothekers heeft nog geen bijdrage aan het CVZ gevraagd.