12 januari 2011

Detentiecentrum Schiphol Oost: 'verbannen uit het land der levenden'

Ook dit jaar worden in de tijd voor Pasen weer Paaswakes gehouden bij het Detentiecentrum Schiphol Oost, telkens vanuit de traditie en het gedachtegoed van een andere geloofsgemeenschap.


Ook op andere manieren blijft het cellencomplex in het nieuws. Zo heeft de Nationale Ombudsman de directie van de gevangenis op de vingers getikt vanwege de inzet van oproerpolitie om een zitstaking van gevangenen te beëindigen. Verder heeft de Hoge Raad onlangs bepaald dat het proces tegen de vermeende dader van de fatale brand, die in oktober 2005 aan 11 gevangenen het leven kostte, over moet worden gedaan.


"Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden.
(Jesaja 53:8, NBV)


Aan het einde van een startbaan op Schiphol staat een gevangenis voor mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende papieren beschikken. Tijdens een brand in 2005 kwamen hier 11 gevangenen om het leven.
In de veertigdagen-tijd voor Pasen staan wij stil bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt. WIj geven een teken van solidariteit aan de grensgevangenen. Tevens maken wij duidelijk dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben."

De Paaswakes bij het Cellencomplex Schiphol Oost worden gehouden vanaf woensdag 9 maart en vervolgens iedere zondagmiddag tot en met 24 april, van 14 tot 15 uur.

(Gedetailleerde informatie over deze Paaswakes, en ook over de maandelijkse wakes bij andere detentiecentra, vindt u in de Agenda-rubriek.)


Nationale ombudsman noemt geweld in grensgevangenis 'niet toegestaan'.
Op 18 februari 2009 hielden 34 vreemdelingen in het detentiecentrum Schiphol Oost een zitstaking. Zij protesteerden daarmee tegen het uitzichtloze bestaan in vreemdelingendetentie en het besluiteloze gedrag van de overheid. Om aan deze staking een einde te maken werd de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening (LBB) ingezet. Deze 'mobiele eenheid' heeft met gebruik van veel geweld de demonstrerende gevangenen geboeid en afgevoerd naar hun cellen, sommigen in totale afzondering. De Nationale ombudsman heeft de klacht van een van de gevangenen onderzocht en kwam o.a. tot de volgende bevindingen:

"Hoewel de Nationale ombudsman waardering heeft voor het feit dat de directie erin is geslaagd met inzet van de LBB de zitstaking zonder buitenproportioneel geweld te beëindigen, ontkomt de Nationale ombudsman niet aan het oordeel dat het optreden niet was toegestaan, nu een wettelijke basis voor het optreden ontbrak.
Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is geschonden.
De klacht over het gebruik van handboeien is eveneens gegrond, omdat ook daarvoor geen wettelijke basis bestaat."


(Het volledige rapport is gepubliceerd onder nummer 2010/353 en in te zien op de site van de Nationale ombudsman.)


Hoge Raad vernietigt uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam inzake de 'Schipholbrand'
In december 2010 heeft de Hoge Raad bepaald dat het hoger beroep in het proces tegen de vermeende dader van de brand in oktober 2005 over moet worden gedaan. De Hoge Raad volgt daarmee het advies van Advocaat-generaal Machielse, dat er onvoldoende bewijs is dat de verdachte de brand opzettelijk heeft gesticht. De Rechtbank Haarlem veroordeelde hem in 2006 tot drie jaar cel wegens opzettelijke brandstichting. In hoger beroep veroordeelde het Gerechtshof Amsterdam hem in september 2009 tot anderhalf jaar celstraf. Omdat hij die tijd al in voorarrest had uitgezeten werd de verdachte meteen als ongewenst vreemdeling uitgezet naar Libië.
Er is steeds twijfel blijven bestaan of een weggegooide sigarettepeuk wel de oorzaak van de brand is geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onder leiding van prof mr Pieter van Vollenhoven kwam in haar rapport met zware kritiek op de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Rijksgebouwendienst en de Gemeente Haarlemmermeer.

(Zie ons bericht van 22-11-10 : Schipholbrand herdacht en onderzocht.)