10 januari 2011

EHRM verbiedt opnieuw uitzettingen naar Somalië

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft minister Leers opnieuw verboden Somalische asielzoekers uit te zetten naar Mogadishu. Op 7 januari jl. trof het Hof twee gemotiveerde 'interim measures' ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Merka en Kismayo. Als expliciete reden noemt het EHRM de actuele informatie over de veiligheidssituatie in geheel Centraal- en Zuid-Somalië..

Letterlijk stelt het EHRM:
"In reaching this decision, the President had regard to the information currently available concerning the situation in south and central Somalia and in Mogadishu in particular, as well as to the fact that the Court is currently considering in an number of cases the compatibility of Article 3 of the Convention of forced returns to Mogadishu."

Hierbij zij opgemerkt dat de Nederlandse Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) thans alleen kan uitzetten naar Mogadishu, ook in het geval van asielzoekers die afkomstig zijn uit overige delen van Centraal- en Zuid-Somalië. De zaken waarvan het EHRM heeft aangegeven dat zij reeds aanhangig zijn bij het Hof komen ook niet alleen uit Mogadishu.

Onlangs vond de Raad van State het in de overige delen van Centraal- en Zuid-Somalië nog veilig genoeg om naar toe terug te kunnen keren (zie ons bericht van 05-11-10). Na deze uitspraak van de Raad van State formuleerde de minister voor Immigratie & Asiel vervolgens op 15 december 2010 een beleid, dat er op neer komt dat het voor de meeste Somalische asielzoekers veilig genoeg is in Centraal- en Zuid-Somalië om naar terug te keren. Ook asielzoekers afkomstig uit Mogadishu hebben, behoudens enkele uitzonderingen, volgens dit beleid een verblijfsalternatief in de rest van Centraal- en Zuid-Somalië (zie hierover ons bericht van 28-12-10).

Het mag duidelijk zijn dat dit beleid in het geheel niet in overeenstemming is met de twee recente gemotiveerde 'interim measures' van het EHRM.


Lees hier de volledige tekst van één van de twee 'interim measures' d.d. 7 jan 2011 van het EHRM (Engelstalig, pdf-bestand).

Meer berichten en achtergronden vindt u in het Dossier Somalië op deze site.