28 december 2010

Nieuw asielbeleid Somalië een farce

Nieuw asielbeleid Somalië een farce
Op 15 december 2010 is het nieuwe beleid met betrekking tot Somalië bekend gemaakt. Het beleid komt er op neer dat de minister erkent dat het onveilig is in Mogadishu, maar dat het in de rest van Centraal- en Zuid-Somalië volgens de minister voor vele Somaliërs veilig genoeg is om naar toe terug te keren. Ook Somaliërs die afkomstig zijn uit Mogadishu zouden in principe een vestigingsalternatief hebben in de rest van Centraal- en Zuid-Somalië.

Van slechts een paar doelgroepen, zoals alleenstaande vrouwen, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en bepaalde minderheden, wordt aangenomen dat zij geen vestigingsalternatief hebben in Centraal- en Zuid-Somalië.

Hiermee negeert de minister wederom de rapporten van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), Human Rights Watch en Amnesty International, die aangeven dat het in heel Centraal- en Zuid-Somalië onveilig is. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft inmiddels in ieder geval in vijf zaken al een 'interim measure' getroffen waarmee het Nederland heeft verboden de betreffende asielzoekers uit te zetten. Ook het EHRM lijkt er niet van overtuigd te zijn dat het veilig genoeg is in geheel Centraal- en Zuid-Somalië. Daarnaast is onbekend hoe de asielzoekers dan van het vliegveld in Mogadishu in de volgens de minister 'veilige gebieden' in Centraal- en Zuid-Somalië terecht moeten komen...

Ondanks het feit dat de veiligheidssituatie in geheel Centraal- en Zuid-Somalië één van de slechtste ter wereld is, blijft de minister volharden in het politiek gewenste standpunt dat de meeste Somalische asielzoekers best veilig terug kunnen.
Hoe vaak zal de minister nog door het EHRM op de vingers getikt moeten worden, voordat hij realistisch beleid gaat formuleren? 

Meer informatie:
Lees hier de volledige tekst van het besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel d.d. 9 dec 2010 (publicatie in de Staatscourant d.d. 15 dec 2010 van wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire nummer WBV 2010/19; pdf-bestand)

Zie ook het dossier Somalië.