17 december 2010

Toch weer mensen op straat in de vrieskou

Op donderdag 16 december zijn vanuit het Aanmeldcentrum Ter Apel twee asielzoekers met een dagkaart openbaar vervoer op straat gezet. Dat gebeurde nota bene op het moment dat minister Leers in de Tweede Kamer nogmaals beloofde dat er vanuit de opvanglocaties van COA en IND geen asielzoekers in de vrieskou op straat zouden worden gezet. Gelukkig was een particulier uit de buurt bereid deze mensen voor een nacht onderdak te verschaffen. Er lag op dat moment een behoorlijk pak sneeuw in Ter Apel..

De volgende dag erkende de IND dat deze twee asielzoekers inderdaad het Aanmeldcentrum hadden moeten verlaten. De COA meldde op dezelfde dag dat een IND-medewerker een fout had gemaakt, waardoor deze mensen ten onrechte op straat waren gezet. Het COA deed ook het aanbod aan hen om terug te komen in de opvang.

In het kamerdebat over de begroting van zijn ministerie (1 dec jl.) vertelde minister Leers nog over zijn telefoontje naar zijn ambtenaren naar aanleiding van de eerste berichten over asielzoekers in de vrieskou op straat. Hij kreeg toen als antwoord: “maar minister, dat is toch vanzelfsprekend, het is toch logisch dat wij mensen onder deze omstandigheden, in deze kou, niet zomaar op straat zetten?”

Ook tijdens twee algemene overleggen met de Kamercommissie voor Immigratie en Asiel op 8 en 16 december heeft minister Leers plechtig beloofd dat het niet weer zou gebeuren. De minister eiste zelfs een rectificatie van het dagblad Trouw dat op 8 december op de voorpagina had gepubliceerd over ontruimingen in de vrieskou.

Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) heeft minister Leers schriftelijke vragen gesteld: “De minister moet er nu voor zorgen dat het niet bij loze beloftes blijft. Hij is verantwoordelijk en moet er voor zorgen dat dit de laatste keer was dat dit heeft kunnen gebeuren.”

Zie ook:
09-12-10  Asielzoekers in de vrieskou op straat: wie houdt wie nu voor de gek?
(Aan het eind van dit bericht staat een link naar het antwoord van de hoofdredacteur van Trouw op de eis van de minister.)


Wilt u ook dat INLIA het overheidsbeleid kritisch kan blijven volgen, maak dan een bijdrage over door hier te klikken.