22 januari 2009

Medische zorg onverzekerden verslechterd

Medische zorg onverzekerden verslechterd
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft per 1 januari 2009 de uitvoering van de regeling ziektekosten voor onverzekerden overgenomen van de Stichting Koppeling. De wijze waarop de nieuwe regeling wordt uitgevoerd geeft reden tot grote bezorgdheid (wij schreven hierover al eerder op 22 mei vorig jaar).

 

Allereerst heeft INLIA bij het CVZ geprotesteerd tegen het onjuiste gebruik van de stigmatiserende term ‘illegalen’. Aangezien de regeling ook geldt voor rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die eveneens op grond van de Koppelingswet worden uitgesloten van voorzieningen, vinden wij het onzorgvuldig en ongepast de regeling aan te duiden als ‘regeling illegalen’. We hebben het CVZ dan ook verzocht de gebruikte terminologie aan te passen.

De tandheelkundige zorg boven de 21 jaar komt niet meer in aanmerking voor vergoeding. Vanaf 22 jaar is er dus geen enkele voorziening meer voor onverzekerden met gebitsklachten: huisartsen verwijzen naar de tandarts, de tandarts weigert te behandelen omdat er geen vergoeding is geregeld, en een verwijzing naar een kaakchirurg in een ziekenhuis is gezien de aard van de klachten meestal ook niet de oplossing.

Alleen die ziekenhuizen en instellingen die een contract met het CVZ hebben afgesloten kunnen een vergoeding van 80% van de gemaakte kosten voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden krijgen. Uit de nu bekende gegevens valt al op te maken dat in bepaalde regio’s waar veel onverzekerde vreemdelingen wonen zoals bijv. Eindhoven en Heerlen, geen enkel ziekenhuis is gecontracteerd, zodat bijv. iedereen uit de genoemde steden naar een ziekenhuis in Den Bosch of Maastricht zal moeten. Ook voor dit probleem van veel te weinig gecontracteerde instellingen is in een eerder stadium al gewaarschuwd.

Verder krijgen ook de gecontracteerde instellingen slechts 80% van de gemaakte kosten vergoed, met uitzondering van de 100% vergoede zorg rond zwangerschap en bevalling; in theorie zou de patiënt, die onverzekerd en zonder enige rijksvoorziening moet zien te overleven, dus zelf alsnog de overige 20% moeten zien op te brengen. Iedereen kan bedenken dat dit allereerst zal leiden tot het uitstellen van het zoeken van medische hulp door onverzekerden die weten dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd die ze niet kunnen betalen. Vervolgens valt te vrezen dat het steeds vaker voor zal komen dat patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis worden gestuurd omdat ze overal worden geweigerd uit vrees dat men de 20% eigen bijdrage niet zal kunnen voldoen. Alleen voor het verlenen van ‘acute zorg’ kan ook een niet-gecontracteerd ziekenhuis de gemaakte kosten declareren bij het CVZ, maar ook dan slechts voor 80%.

Als dan toch hulp wordt gevraagd en verleend kan de ziekte of aandoening inmiddels zijn verergerd, waardoor meer medicijnen en/of duurdere ingrepen nodig zullen zijn. En tenslotte valt te verwachten dat ziekenhuizen die 20% eigen bijdrage menen te moeten incasseren met behulp van invorderingsprocedures, incassobureaus en deurwaarders, alvorens de voor de hand liggende conclusie wordt getrokken dat het geen zin heeft geld te willen halen waar niets is.

Ook voor apotheken geldt dat er nog veel te weinig gecontracteerd zijn om een goede bereikbaarheid te kunnen garanderen. Om een concreet voorbeeld te noemen: een onverzekerde vreemdeling die het (als enige ziekenhuis in de provincie Groningen door CVZ gecontracteerde) UMCG in Groningen verlaat met een recept op zak, kan niet meer terecht bij de tegenover de hoofdingang gevestigde (als enige dag en nacht geopende) apotheek, maar moet naar een apotheek in een verre buitenwijk van de stad, die bovendien geen opening buiten kantooruren heeft, omdat dat de enige apotheek in de hele stad Groningen is met een contract bij CVZ....

Op de website van het CVZ (www.cvz.nl) kan iedereen zelf constateren hoe groot de gaten in de ‘landelijke’ dekking zijn: in veel grote steden is maar één apotheek beschikbaar en bij veel gemeenten in Nederland staat nog steeds niets ingevuld.

Deze regeling zorgt kortom voor onnodig oplopende kosten en frustraties. De Eerste (!) Kamer heeft tijdens de behandeling van deze wijziging van de Zorgverzekeringswet bij de minister afgedwongen, dat het CVZ met een monitor moet komen. De Eerste Kamerleden maken zich namelijk ook zorgen over onnodig leed en ernstige ziekten en complicaties als gevolg van de (on)toegankelijkheid van de zorg. We roepen u daarom op om uw klachten kenbaar te maken bij de CVZ ‘Helpdesk financiering zorg aan illegalen’op telefoonnummer (020) 7978947, of per mail aan infoillegalen@cvz.nl. De eerste halfjaarlijkse monitor wordt in juni 2009 verwacht.