01 september 2010

Interne werkafspraken BMA na WOB-procedure eindelijk vrijgegeven

INLIA heeft de beschikking gekregen over de interne werkafspraken van het Bureau Medische Advisering (BMA) inzake de beoordeling van aanvragen voor een verblijfsvergunning op grond van medische behandeling en verzoeken om uitstel van vertrek op medische gronden, conform art. 64 Vw.


De interne werkafspraken gaan specifiek over de beoordeling van post-traumatische stress-stoornis (PTSS), HIV/AIDS, Diabetes en Hypertensie door het BMA. Op basis van deze interne werkafspraken worden dus aanvragen die gebaseerd zijn op PTSS, HIV/AIDS, Diabetes en Hypertensie afgehandeld door het BMA.

Deze interne werkafspraken zijn verkregen na een langdurige WOB-procedure. Tot nog toe waren deze interne werkafspraken van het BMA bij de rechtshulpverlening onbekend. Dit was op zich wel opmerkelijk, want bijvoorbeeld de werkinstructies van de IND zijn wel al jarenlang bekend. Voor de rechtshulpverlening is het van essentieel belang om te weten op basis van welke overwegingen het BMA tot haar adviezen komt. Bovendien geeft de Wet Openbaarheid Bestuur aan dat stukken slechts vanwege een beperkt aantal redenen door een bestuursorgaan geheim gehouden mogen worden. Desondanks moest de rechter er aan te pas komen voordat deze interne werkafspraken, na een procedure van ruim twee jaar, vrij werden gegeven.  
 
Het wordt nu makkelijker over het advies van het BMA een 'second opinion'  te vragen bij een onafhankelijke arts. De definitie 'medische noodsituatie' waar het BMA haar advies op baseert, is namelijk binnen de medische wetenschap onbekend. Nu kunnen onafhankelijke keuringsartsen dan ook aan de hand van de interne werkafspraken een beter oordeel geven.
 
Klik hier voor de tekst van de interne werkafspraken (pdf-bestand, 4 MB)
 
Meer informatie:
Bij aanvragen voor een verblijfsvergunning op grond van medische behandeling of uitstel van vertrek op medische gronden (conform art. 64 Vw.), schakelt de IND het BMA in, om zich een oordeel te vormen over de medische situatie van de betreffende vreemdeling. Het BMA onderzoekt tevens of de vreemdeling een vergelijkbare medische behandeling en/of medicatie kan verkrijgen in het land van herkomst. Het BMA formuleert op basis van de beschikbare medische informatie een advies aan de IND, die dit advies meeneemt in de beslissing op de aanvraag.