27 augustus 2010

LOM stuurt Open Brief aan informateur Opstelten

De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden, waaronder ook de VON (landelijke koepel van vluchtelingenorganisaties in Nederland), hebben op 24 augustus 2010 een open brief gestuurd aan kabinetsinformateur Opstelten. Zij refereren in de brief aan art 1 van onze Grondwet (het anti-discriminatie beginsel), spreken hun zorgen uit over de richting die de kabinetsformatie heeft genomen, en roepen de informateur op "er alles aan te doen om bij de formulering van het regeerakkoord geen ruimte te bieden voor opvattingen en maatregelen die onze rechtsstaat ondergraven".

 

 

"Wij vrezen voor de positie van etnische groepen alsmede de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen als er een regering komt die ruimte biedt aan intolerantie jegens etnische groepen. Wij vrezen het gif van de intolerantie dat zich sluipenderwijs als geaccepteerde mening kan verspreiden. Het is onaanvaardbaar dat hele bevolkingsgroepen op basis van welk onderscheid dan ook worden gestigmatiseerd en als tweederangsburgers worden behandeld. Dit zal bovendien een averechts effect hebben op zowel hun integratie als die van hun kinderen."De hele tekst van de brief is te lezen op de (vernieuwde) site van de VON: www.vluchtelingenorganisaties.nl.
Het bij de brief behorende 'Memorandum' staat op de site www.minderheden.org (430 kb, pdf).

 

 

 

Eerder, op 9 augustus 2010, zond ook VluchtelingenWerk Nederland een brief aan informateur Opstelten, die u hier kunt lezen. Daarin wordt o.a. gevraagd om "de fundamentele uitgangspunten zoals neergelegd in verdragen voorop te stellen (en) oog te hebben voor het recht op bescherming van mensen die vluchten wegens vervolging, oorlog en geweld".

Lees ook ons bericht van 08-03-10 over het Changemaker-programma van de VON.