10 augustus 2010

UNHCR verontrust over uitzettingen naar Somalië

De UNHCR is zeer verontrust over de situatie in Zuid- en Centraal-Somalië. Volgens de UNHCR zijn er de afgelopen weken tientallen doden gevallen als gevolg van de escalatie van het geweld ter plaatse. Ook zijn er vele burgers gewond geraakt. Daarnaast is de UNHCR zeer bezorgd over het feit dat landen waar Somalische asielzoekers naar toe vluchten, in toenemende mate overgaan tot het terugsturen van deze asielzoekers naar Centraal- en Zuid-Somalië. De UNHCR roept deze landen dan ook op om niet langer asielzoekers naar Centraal- en Zuid-Somalië terug te sturen.

Nederland is één van de landen waar Somalische asielzoekers naar toe vluchten. Zoals wij reeds eerder berichtten heeft Nederland onlangs een terugkeerovereenkomst met de Transitional Federal Government (TFG) van Somalië afgesloten om afgewezen Somalische asielzoekers terug te kunnen sturen. Ondanks diverse berichten dat het echt niet verantwoord is om mensen terug te sturen naar Somalië en ondanks een tweetal door het Europese Hof getroffen 'interim measures' ten aanzien van Somalische asielzoekers, volhardt de minister voorlopig nog steeds in zijn voornemen om afgewezen Somalische asielzoekers terug te sturen naar Centraal- en Zuid-Somalië.

 Klik hier voor het gehele artikel van de UNHCR (engelstalig).