05 augustus 2010

Minister: Mogadishu te onveilig voor gedwongen terugkeer

Een Somalische minister heeft onlangs tegen Vluchtelingenwerk Nederland gezegd dat de Somalische Transitional Federal Government (TFG) zich voorlopig niet wil houden aan de met Nederland gemaakte terugkeerafspraken. Als reden wordt gegeven de verslechterde veiligheidssituatie in Somalië. Ook schijnt er binnen de TFG onenigheid te zijn over de gemaakte afspraken met Nederland (het zogenaamde Memorandum of Understanding - MoU).

In reactie hierop geeft persvoorlichter van Justitie, mw. Temmink, aan dat het MoU wat het ministerie betreft nog altijd van kracht is: 'wij hebben geen enkel signaal gekregen van de Somalische autoriteiten dat de veiligheidssituatie slechter is geworden.' 'Minister Hirsch Ballin beseft dat de situatie in het land niet voor iedereen veilig is', benadrukt Temmink. 'Daarom wordt per geval zorgvuldig afgewogen of een terugkeer riskant is. Als Somaliërs hun leven in hun vaderland niet zeker zouden zijn, mogen zij in Nederland blijven. Is het wel veilig, dan moeten zij terug.'*

Het is zeer de vraag voor wie minister Hirsch Ballin Mogadishu dan wel veilig genoeg acht om naar terug te keren. Inmiddels heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in een tweetal zaken 'interim measures' getroffen waarin zowel Nederland als Engeland wordt verboden om in die zaken de betreffende Somaliërs uit te zetten naar Mogadishu. Het EHRM lijkt helemaal nog niet overtuigd te zijn van het feit dat het in zijn algemeenheid wel veilig genoeg is in Mogadishu om er naar toe terug te keren. Gezien de huidige reactie van het ministerie zal er vermoedelijk echter eerst weer een gemotiveerde 'interim measure' door het EHRM moet worden uitgesproken voordat het ministerie uitzettingen naar Somalië voorlopig zal stopzetten. Hiermee zal het EHRM, dankzij de halsstarrige houding van het ministerie, opnieuw onnodig belast worden met vele verzoeken van Somaliers die dreigen uitgezet te worden.
 

* Website Radio Nederland Wereldomroep: 'Gedwongen uitzetting Somaliërs lijkt voorlopig van de baan' d.d. 30-7-2010