16 juli 2010

Halsstarrige minister maakt Nederland internationaal te schande

Halsstarrige minister maakt Nederland internationaal te schande
Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft snel gereageerd op de resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa d.d. 7 juli 2010 (ons bericht van 15/07/10). Nog op dezelfde dag is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Dat kon ook makkelijk, want er staat weer niets nieuws in….

Naar aanleiding van de klacht van DCI bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) heeft de Nederlandse regering haar zienswijze gegeven. Toen het ECSR de argumenten van Nederland ter zijde schoof heeft de minister hetzelfde standpunt herhaald in een brief aan de Kamer en aangegeven de Europese ministers hierover te willen consulteren, omdat hij de uitspraak van het ECSR niet bindend achtte (bericht van 16/03/10).
 

Vervolgens hebben enkele rechtbanken (Utrecht, 09/04/10; Zutphen, 03/05/10) (mede) op grond van de door hen kennelijk wel relevant bevonden uitspraak van het ECSR gemeenten gedwongen (nood)opvang te bieden, maar opnieuw herhaalde de minister hetzelfde standpunt.
 

Toen de Kamer in meerderheid de motie Van Velzen aannam (bericht van 21/05/10) schreef de minister in een brief van 8 juni 2010 (ons bericht van 11/06/10) nog maar eens een keer hetzelfde.


Op 5 juli 2010 vervolgde de Rechtbank Leeuwarden (bericht van 07/07/10) in dezelfde lijn: recht op opvang op grond van art 8 EVRM en de interpretatie van het begrip ‘kwetsbare personen’ uit de EU-definitierichtlijn, zoals ook toegepast door de Centrale Raad van Beroep (bericht van 23/04/10).


En nu ligt er dan een unaniem oordeel van de Europese ministers. En weer komt onze minister met een brief aan de Kamer waarin wederom dezelfde, al zo vaak onderuitgehaalde standpunten worden herhaald. De minister doet hiermee onrecht aan de kinderrechten, aan uitspraken van diverse rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep (het hoogste administratief rechtscollege in ons land), aan de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer, aan het Europees Comité voor Sociale Rechten en nu dus ook aan het Comité van Ministers van de 47 landen tellende Raad van Europa.


Tenslotte heeft ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in het kader van een ‘interim measure’ in de zaak van een Burundees gezin (bericht 14/06/10) al aan de Nederlandse overheid gevraagd waarom zij geen gevolg heeft gegeven aan de uitspraak van het ECSR.


Hoe lang gaat demissionair minister Hirsch Ballin nog door Nederland internationaal juridisch en politiek te schande te maken?


Meer informatie:
Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer d.d. 07/07/10.
De Kamerleden Gesthuizen en Kooiman (SP) hebben de minister inmiddels schriftelijke vragen gesteld.


Wilt u dat INLIA de overheid kritisch kan blijven volgen, maak dan uw bijdrage over door hier te klikken.