17 juli 2010

CVZ verwijdert term 'illegaal' van haar website

CVZ verwijdert term 'illegaal' van haar website
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft aan de Ombudsman laten weten de term 'illegaal' van haar website te zullen verwijderen. Het CVZ komt daarmee uiteindelijk volledig tegemoet aan de klachten die INLIA eerst bij het CVZ en daarna bij de Nationale Ombudsman had ingediend vanwege het feitelijk onjuiste en onnodig stigmatiserende gebruik van deze term.

Het CVZ is sinds 1 januari 2009 verantwoordelijk voor het uitvoeren van een regeling voor vergoeding van de kosten van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde vreemdelingen; deze regeling duidde het CVZ aan als 'illegalenregeling'. INLIA heeft geprotesteerd tegen het gebruik van de term 'illegalen' omdat een groot deel van de doelgroep van deze regeling in het geheel niet illegaal maar volkomen rechtmatig in ons land verblijft; zij kúnnen zich echter op grond van de wetgeving niet verzekeren voor ziektekosten.

Omdat het CVZ aanvankelijk niet bereid bleek haar terminologie aan te passen diende INLIA een klacht in bij de Nationale Ombudsman (zie ons bericht van 23/03/10). De Nationale Ombudsman heeft de klacht op 31 mei 2010 gegrond verklaard voor zover het vreemdelingen betreft zoals bedoeld in artikel 8 f of h van de Vreemdelingenwet (zie ons bericht van 02/06/10). Dit betreft het deel van de klacht dat rechtmatig in Nederland verblijvende (legale) vreemdelingen een beroep moeten doen op de "Illegalen-regeling" terwijl zij niet illegaal in Nederland verblijven. De Ombudsman heeft daarbij het CVZ tevens geadviseerd dat het in de toekomst spreekt van "Zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen". INLIA heeft van het begin van de communicatie voorgesteld de benaming "onverzekerde vreemdelingen" te hanteren. Deze suggestie is door het CVZ herhaaldelijk verworpen.

In de schriftelijke reactie van het CVZ aan de Nationale Ombudsman d.d. 15 juli 2010, die INLIA vandaag ontving, staat dat "de Raad van Bestuur zich nogmaals over dit onderwerp heeft beraden" en "Dat beraad heeft bij nader inzien tot de conclusie geleid dat het gebruik van de term "illegaal" inderdaad stigmatiserend werkt. Het CVZ zal daarom vanaf heden de term "illegaal" vervangen door "onverzekerbare vreemdeling". De term "illegaal" zullen wij dan ook ten spoedigste van onze website verwijderen", aldus het CVZ.
 
INLIA en de mensen die afhankelijk zijn van deze medische zorgregeling zijn buitengewoon verheugd dat de Raad van Bestuur van het CVZ tot dit inzicht is gekomen.

Meer informatie:
Lees hier de brief van de Raad van Bestuur van het CVZ aan de Nationale Ombudsman d.d. 15/07/10.