16 juli 2010

EHRM: Nederland mag voorlopig niet uitzetten naar Somalië

Op 23 juni 2010 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een 'interim measure' (een soort voorlopige voorziening) getroffen ten aanzien van een Somalische asielzoeker die Justitie wilde uitzetten. Het Hof geeft er daarmee duidelijk blijk van dat het voor haar allerminst een uitgemaakte zaak is dat Nederland Somaliërs kan uitzetten naar Somalië.

Zoals wij op 11/06/10 al berichtten heeft Nederland een terugkeerovereenkomst gesloten met de Transitional Federal Government (TFG) in Somalië. De TFG heeft echter slechts het gezag over een klein deel van Mogadishu. Zowel Amnesty International, Human Rights Watch als de UNHCR geven duidelijk aan dat de situatie in Somalië zeer zorgelijk is. De terroristische Al-Shabaab maakt in grote delen van Somalië de dienst uit. Zelfs de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven aan dat het zeer onveilig is in Somalië. De website van Buitenlandse Zaken meldt letterlijk: "Vanwege de voortdurende gewapende strijd, terrorismedreiging en de algehele onveiligheid en rechteloosheid worden alle reizen naar Somalië sterk ontraden".

Desondanks vindt Justitie het kennelijk wel verantwoord om Somalische asielzoekers terug te sturen naar Mogadishu.
Het Memorandum of Understanding dat met de TFG is overeengekomen houdt Justitie echter angstvallig geheim: zelfs de rechtbank Amsterdam kreeg het niet ter inzage (ons bericht van 05/07/10).

Het Europese Hof geeft nu, door een voorlopige maatregel te treffen ten aanzien van een Somaliër die Justitie wil verwijderen, aan dat ook zij er nog verre van overtuigd is dat Somalische asielzoekers veilig terug kunnen naar Somalië.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) werkt om die reden ook niet mee aan vrijwillige terugkeer naar Zuid- en Centraal Somalië (Mogadishu). Alleen migranten die afkomstig waren uit Somaliland kunnen sinds kort door de IOM gefaciliteerd worden bij een vrijwillige terugkeer naar Somaliland.

Klik hier om de (Engelstalige) tekst van de interim measure van het Hof te lezen.

Wilt u dat INLIA haar werk voor asielzoekers kan blijven doen, maak dan uw bijdrage over door hier te klikken.